BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusz Dariusz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego
The Role of the European Union Founds in Modernization Process of Farms in Poland on the Example of Podkarpacie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 154-159, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Modernizacja rolnictwa, Fundusze unijne
Arable farm, Modernization of agriculture, EU funds
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Przedstawiono korzyści wynikające ze zrealizowanych inwestycji w gospodarstwach rolniczych korzystających ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej przeznaczonego na modernizację rolnictwa. Do badań losowo wytypowano 129 gospodarstw rolniczych z województwa podkarpackiego, w których przeprowadzono w 2012 roku badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu dotyczącego organizacji gospodarstw, uzyskanych wyników ekonomicznych oraz oceny zrealizowanych inwestycji. Okres analizy obejmował lata 2004-2011. W badanych gospodarstwach zwiększyła się powierzchnia użytków rolnych, a także techniczne uzbrojenie pracy oraz poprawiła się relacja zasobów siły roboczej do ziemi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work is identify and define the role of public aid in investment activity in modernization of farms. The study is based on 129 randomly selected farms from Podkarpackie province. Research was conducted in 2012 in selected farms using questionnaire interview about farms organizations, the results of economic and evaluation of the investments. The period of analysis covered the years 2004 to 2011. It has been stated that in surveyed farms increased agricultural land and also improved the ratio of labor to the agricultural land and technical equipment of labor. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barrett C.B., Carter M.R., Timmer C.P. 2010: A Century-Long Perspective on Agricultural Development, Am. J. Agri. Econ., 92(2), 447-468.
  2. Kusz D. 2014: Modernization of agriculture vs sustainable agriculture, Scientific Papers, series Man. Econ. Eng. Agri. Rural Dev., vol. 14, Issue 1, 171-178.
  3. Rembisz W. 2008: Makro- i mikroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym. Wyd. VIZJAPRESS&IT, Warszawa.
  4. Runowski H., Ziętara W. 2011: Future role of agriculture in multifunctional development of rural areas, Abstarct, App. Stud. Agribus. Commer., vol. 5, no. 1-2, 29-38.
  5. Rzeszutko A., Poczta W. 2014: Znaczenie wspólnej polityki rolnej w procesie modernizacji rolnictwa w Polsce, IX Kongres Ekonomistów Polskich (w druku).
  6. Yang D.T. Zhu X. 2013: Modernization of agriculture and long-term growth, J. Mon. Econ., 60, 367-382.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu