BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banaszek Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Specyfika gospodarki nieruchomościami na przykładzie Białorusi
Specification Of Real Estate Management Example Of Belarus
Source
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2011, vol. 19, nr 4, s. 121-127, bibliogr. 4 poz.
Journal of the Polish Real Estate Scientific Society
Keyword
Gospodarka nieruchomościami, Regulacje prawne
Real estate economy, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
W artykule przedstawiono analizę podstaw prawnych gospodarki nieruchomościami na Białorusi. Zaprezentowano ogólną charakterystykę podstawowych aktów prawnych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami z podaniem specyfiki pojęcia nieruchomości oraz praw rzeczowych w obowiązującym porządku prawnym na terenie Republiki Białoruś. Artykuł zawiera krótką charakterystykę systemu organów administracji publicznej, które wykonują zadania w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Następnie zaprezentowano specyfikę białoruskiego systemu rejestracji nieruchomości, praw do nieruchomości oraz transakcji z nimi. (abstrakt oryginalny)

The article presents analysis of the real estate management legal basis in Belarus. It presents the general characteristics of the basic laws governing real estate management, explains the meaning of the property notion and specifies property rights in the existing legal system in Belarus. The article contains a brief description of the system of public administration bodies that perform tasks in the field of real estate management of the Treasury and local government units. It also describes the specificity of the Belarusian system of property registration, property rights registration and transactions with them. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CZERDANCEV A. 2000. Teoria gosudarstva i prawa: Uczebnik dla vuzov. Jurajt, Moskva.
  2. SINIAK N. 2004. Analiz rynka nedvizimosti w Respublike Belarus. "Stroitelstwo i nedvizimost" nr 30. www.nestor.minsk.by. 10.12.2010.
  3. HTTP://WWW.PRAWO.BY - Państwowy Prawny Internet-Portal Republiki Białoruś. Nacjonalnyj Pravovoj Internet-Portal Respubliki Belarus. 31.12.2010
  4. HTTP://NCA.BY - Narodowa Agencja Katastralna Państwowego Komitetu ds. mienia Republiki Białoruś. Nacjonalnoe Kadastrowoe Agentstvo Gosudarstwennogo komiteta po imuszczestwu Respubliki Belarus. 31.12.2010
Cited by
Show
ISSN
1733-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu