BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaguś Felicjan (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Autoregresyjne modelowanie czynników ryzyka inwestycyjnego na GPW w Warszawie
Autoregresive Modeling of Investment Risk Factors at the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 11-21, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Modele autoregresji, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Modele ekonometryczne, Rynek kapitałowy
Autoregression models, Investment risk, Financial investment, Econometric models, Capital market
Note
summ.
Abstract
Model wieloczynnikowy może być wykorzystany do identyfikacji zewnętrznych czynników ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym. Niestety w warunkach polskiego rynku kapitałowego tylko nieliczna ilość spółek reaguje na równoległe zmiany zewnętrznych czynników ekonomicznych. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera analiza wpływu opóźnień czasowych potencjalnych czynników ryzyka na stopy zwrotu spółek giełdowych. W pracy podjęto próbę identyfikacji oraz oceny wpływu opóźnień czasowych czynników ryzyka modelu wieloczynnikowego na stopy zwrotu akcji. W tym celu wykorzystano analizę głównych składowych oraz autoregresyjne modele szeregów czasowych. Za pomocą analizy głównych składowych dokonano specyfikacji czynników ryzyka a modele autoregresji wykorzystano do identyfikacji ich rzędów opóźnień. (fragment tekstu)

In this paper Author presented the attempt to examine the influence of autoregresive lag length of variables in multifactorial model on return rates of shares. In this order the principal components analysis and stochastic ARMA model were applied. The principal components analysis was used in order to specify the main macroeconomic risk factors and, by the help of the ARMA models the autoregressive lag length of each factors were identified. ' The analysis was based on monthly macroeconomic data and monthly return rates of assets from Warsaw Stock Exchange. The analysis concerns the period from January 1999 to October 2005. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hamilton J.D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press. Princeton.
  2. Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  3. Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa, Wydawnictwo ekonomiczne PWE. Warszawa.
  4. Ostasiewicz W. (1998). Statystyczne metody analizy danych, AE. Wrocław.
  5. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol.II, Agencja wydawnicza Placet. Warszawa.
  6. Trzpiot G., Jaguś F. (2004). Model wieloindeksowy jako narzędzie analizy ryzyka inwestycyjnego na GPW w Warszawie, Prace Naukowe AE Wrocław, 1037; 287 - 295.
  7. TSay R.S. (2002). Analysis of Financial Time Series, A Wiley Interscience Publication. JOHN WILEY&SONS INC. Canada.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu