BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kobus Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Optymalizacja portfela akcji przy ograniczeniu na CVaR na przykładzie wybranych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 23-30, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Portfel akcji, Optymalizacja, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy
Equity portfolios, Optimalization, Investment risk, Financial investment, Capital market
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem pracy jest optymalny dobór portfela akcji wybranych spółek. Jako miarę ryzyka wybrano warunkową wartość zagrożoną (CVaR), którą można interpretować jako średnią z zadanej frakcji największych strat. Miara ta zapewnia numeryczną efektywność oraz stabilność w problemach optymalizacyjnych, co jest pokazane w pracach [3,5,6]. Ponadto jest ona koherentna w sensie Artznera [1], co zostało pokazane przez Pflug'a w pracy [5]. W szczególności spełnia warunek subaddytywności, tzn. w wyniku dywersyfikacji portfela nie otrzymujemy wzrostu ryzyka mierzonego tą miarą. Dla rozkładów typu ciągłego miara ta jest znana jako ES (expected shorfall). Formalną definicję CVaR oraz szereg równoważnych formuł można znaleźć w pracy [3]. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Artzner P., Delbaen F., Beler J.M., Heath D. (1999). Coherent Measures of Risk, Math. Fin. 9 (3).
  2. Hurlimann W. (2003). Conditional Value-at-risk bounds for compoun poisson risks and a normal approximation, Journal of Applied Mathematics 3, 141-153.
  3. Krokhmal P., Palmquist J., Uryasev S. (2002). Portfolio Optimization with Conditional Value-At-Risk Objective and Constraints, The Journal of Risk, Vol. 4, #2,11-27.
  4. Ogryczak W. (2003). Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '03 , T.Trzaskalik (red.), Wyd. AE w Katowicach,435-455.
  5. Pflug G.(2000). Some remarks on the Value-at-Risk and the Conditional Value-at- Risk, w: S. Uryasev (Ed), Probabbilistic Constrained Optimization : Methodology and Application, Kluwer Academic Publisher.
  6. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk, Journal of Risk, 2,21-41.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu