BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzychowska Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Porządkowanie zakładów ubezpieczeń oparte między innymi na informacjach o nałożonych na nie karach i zgłoszonych skargach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 31-44, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Rating, Nadzór ubezpieczeniowy, Skarga
Insurances, Insurance company, Rating, Insurance supervision, Plaint
Company
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE)
Abstract
Charakter produktu ubezpieczeniowego oraz społeczny aspekt ochrony ubezpieczeniowej sprawia, że działalność zakładu ubezpieczeń musi być obwarowana mechanizmami kontrolnymi. Kontrola ta może być sprawowana jedynie dzięki specjalnym, rzetelnym informacjom o dokonaniach i potencjale gospodarczym zakładu ubezpieczeń. Podejmując badania nad ratingiem ubezpieczeniowym, tak nad samym procesem ratingu, jak i nad jego odbiorem w społeczeństwie, warto przyjrzeć się jak informacje zasięgnięte z systemu nadzoru wpływają na postrzeganie wiarygodności zakładu przez klientów. W konsekwencji zaś, przeprowadzenia porządkowania zakładów wobec kryteriów związanych z liczbami zgłaszanych na nie skarg i wysokości nałożonych kar finansowych. Według wiedzy autorki, wśród wielu klasyfikacji zakładów ubezpieczeń, tego typu grupowanie nie było przeprowadzane.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Balasiński A. (1996) Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext. Warszawa.
  2. Dziechciarz J. (2002) Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
  3. Pogonowska B. (2000) Elementy etyki gospodarki rynkowej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu