BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprzak Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Inwestorzy instytucjonalni a krótkoterminowość rynku giełdowego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 57-65, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestor instytucjonalny, Teoria rynku, Giełda papierów wartościowych, Fundusze inwestycyjne, Rynek kapitałowy, Presja na wyniki krótkoterminowe
Institutional investors, Market theory, Stock market, Investment funds, Capital market, Short-termism
Note
summ.
Abstract
Badania hipotezy efektywności rynku łącznie z hipotezą racjonalnych oczekiwań i modelem wyceny akcji wobec alternatywnej hipotezy o nieefektywności rynku, wykazały, że efektowność rynku nie może być odrzucona na korzyść ogólnej hipotezy o nieefektywności rynku, ale może być odrzucona na korzyść szczególnej formy nieefektywności, jaką jest krótkoterminowość rynku czyli powszechnej tendencji inwestorów do skupiania uwagi na krótkookresowych efektach. Zjawisko to jest istotne ze względu na bezpośrednie konsekwencje dla zawartości informacyjnej kursów akcji. Ponadto, może mieć negatywny wpływ na realną sferę gospodarki poprzez determinowanie decyzji inwestycyjnych menadżerów spółek giełdowych. Krótkoterminowa orientacja inwestorów indywidualnych w szerokim zakresie jest opisywana w literaturze z zakresu psychologii inwestowania, stosunkowo zaś nieliczne badania przeprowadzano w odniesieniu do inwestorów instytucjonalnych. Powszechność tego zjawiska sugeruje, iż rzeczywiście jego przyczyny tkwią w zachowaniach inwestycyjnych podmiotów, natomiast zróżnicowanie jego poziomu wskazuje na rolę inwestorów instytucjonalnych, w szczególności funduszy inwestycyjnych. Niniejszy artykuł dotyczy istoty, przyczyn i konsekwencji krótkoterminowości rynku giełdowego, wynikających z roli funduszy inwestycyjnych. (fragment tekstu)

Stock market short-termism is a type of market informational inefficiency. The causes of this, commonly occurred phenomenon, stem from investments behaviors of individuals, including fund managers. In the face of naturally impatient individuals pressure on short-term portfolio performance, fund managers shorten their investment horizons, which might have negative impact on corporate governance, stock price informativeness and lead to excessive volatility and fluctuations from fundamental value. In the extreme, mutual funds myopia might induce exacerbation of stock market short-termism. The consequences of which, according to the stock market pressure hypothesis, might be myopic investment decisions by corporate managers, focusing on projects with short-term payoffs at the expense of even better long-term projects. In aggregate, such behavior would lead to a sub-optimal level of long-term real investment in the national economy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barber B.M., Odean T. (2006). All that glitters: the effect of attention and news on the buying behavior of individual and institutional investors, EFA Moscow Meeting Paper March.
 2. Black A., Fraser P. (2002). Stock market short-termism-an International perspective, Journal of Multinational Financial Management 12, s. 135-158.
 3. Chevalier J., Ellison G. (1997). Risk taking by mutual funds as a response to incentives, Journal of Political Economy105, s. 1167-1200.
 4. Chevalier J., Ellison G. (1999). Career concerns of mutual fund managers, The Quarterly Journal of Economics 114 (2), s. 875-899.
 5. Coates J.H., Davis T. (1995). UK firms prefer stock market performance measures, The Newsletter of the CIMA Research Foundation 4.
 6. Cohen R.B., Gompers P.A., Vuolteenaho T. (2002). Who blinks in volatile markets, individuals or institutions?, Journal of Finance 57, s. 1923-1950.
 7. Haigh M. S., List J. A. (2005). Do professional traders exhibit myopic loss aversion?, Journal of Finance 60, s. 523-534.
 8. Jain P.C., Wu J.S. (2000). Truth in mutual funds advertising: evidence on future performance and fund flows. Journal of Finance 55, s. 937-958.
 9. Jin L. (2005). How does investor short-termism affect mutual fund manager short-termism. EFA Moscow Meetings Paper March.
 10. Locke P.R., Mann S.C. (2000). Do professional traders exhibit loss realization aversion?, The George Washington University Working Paper Series November.
 11. Miles D. (1993). Testing for short-termism in the UK stock market, Economic Journal 103, s. 1379-1396.
 12. Wahal S., McConnell J.J. (2000). Do institutional investors exacerbate managerial myopia?, Journal of Corporate Finance 6, s. 307-329.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu