BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Patrycja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Analiza wybranych metod finansowania pierwotnego rynku nieruchomości w Polsce dla klientów instytucjonalnych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 87-98, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek nieruchomości, Inwestycje w nieruchomości, Inwestor instytucjonalny, Kredytowanie inwestycji, Leasing nieruchomości
Real estate market, Investments in real estate, Institutional investors, Investment crediting, Real estate leasing
Abstract
W ostatnim czasie polski rynek nieruchomości rozwija się bardzo dynamicznie. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Sytuacja taka pociąga za sobą rozwój metod finansowania nieruchomości. Zdecydowana większość klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych finansuje swoje inwestycje w nieruchomości za pomocą kapitału obcego. W zależności od rodzaju klienta dostępność możliwości finansowana jest różna. Istnieją jednak pewne bardzo ważne czynniki, które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na wybór metody finansowania nieruchomości niezależnie od rodzaju inwestora. Należą do nich (szerzej: Kucharska-Stasiak, 1999): - wielkość i kapitałochłonność nieruchomości, - sposób użytkowania gruntu i forma władania budynkiem, - prawo podatkowe, - poziom strumieni pieniądza i zysków generowanych z inwestycji w nieruchomości, - koszt finansowania, - długoterminowe zarządzanie finansowe. Czynniki te mają ogromny wpływ na aktywność inwestorów na rynku nieruchomości. Ze względu na dużą kapitałochłonność inwestycji w daną nieruchomość decydujące znaczenie na rynku posiadają jednak inwestorzy instytucjonalni. Inwestorzy indywidualni zakupują najczęściej nieruchomości mieszkaniowe i w tym celu większość z nich korzysta z finansowania poprzez kredyt bankowy. Jednak wartość tych nieruchomości jest często nieporównywalna z inwestycjami dokonywanymi przez klientów instytucjonalnych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Kucharska-Stasiak E. (red.) (1999), Inwestowanie w nieruchomości, Instytut Nieruchomości Walor, Warszawa.
 2. Jaworski W., Zawadzka Z. (red.) (2001), Bankowość, Poltext, Warszawa.
 3. Krysiak Z.(2004), Perspektywy rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Jak stworzyć właściwe uwarunkowania do rozwoju rynku finansowania nieruchomości?, w: I Kongres finansowania nieruchomości mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej, 2-3 grudnia 2004.
 4. Kucharska-Stasiak E. (red.) (2004), Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa.
 5. Skubiszewski M. (2005), Leasing nieruchomości w Polsce, Finansowanie nieruchomości, Nr 2 (3) / 2005.
 6. Meluch M. (2005), Kredyty mieszkaniowe w 2004 roku, Finansowanie nieruchomości. Nr l (2) / 2005.
 7. Reszke S., Jankowski A. (2004), Leasing nieruchomości w Polsce, w: Przewodnik po leasingu w Polsce, (red.) Martowski A., Kośmider R., Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 8. Bryx M. (red.) (2006), Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 9. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004r., NBP.
 10. Skubiszewski M. (2005), Fundusze nieruchomości w Polsce, Rzeczoznawca Majątkowy, Nr 45/2005.
 11. Dąbrowski M., Kirejczyk K.(2001), Inwestycje deweloperskie, Wydawnictwo Twigger, Warszawa.
 12. Okręglicka M., Ryzyko leasingu nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Nr 3/4 (4/5) 2006.
 13. www.nbp.pl
 14. www.leasing.org.pl
 15. www.leaseurope.org
 16. www.bphtfi.pl
 17. www.mbank.com.pl
 18. www.arka.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu