BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buchacz Tadeusz
Title
Kryterium 2 Modelu EFQM : polityka i strategia
Source
Problemy Jakości, 2005, nr 11, s. 38-39, rys., tab.
Keyword
Model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM), Samoocena, Praktyka zarządzania, Polityka, Strategia przedsiębiorstwa, Doskonalenie organizacji, Zarządzanie jakością
European Foundation for Quality Management Model (EFQM), Self-esteem, Management practice, Politics, Corporation strategies, Organisation improving, Quality management
Abstract
Artykuł jest kontynuacją serii EFQM, która omawia kryteria tworzące Model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością. W części szóstej zaprezentowane jest kryterium nr 2 - Polityka i strategia. W artykule zaznaczone jest również wyjątkowe znaczenie samooceny firmy, które dostarcza wielu informacji do doskonalenia polityki i strategii oraz powiązań między strategią firmy, kluczowymi procesami i wynikami biznesowymi, a także przedstawione zostały dobre praktyki zarządzanie w obszarze polityki i strategii.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu