BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bácsi Judit (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Herczeg István (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Title
Local Currency as a Tool of Risk Management in the Small and Medium Enterprises Sector
Waluta lokalna jako narzędzie zarządzania ryzykiem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 18-23, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Reguły fiskalne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie ryzykiem, Waluta
Fiscal rules, Small business, Change management, Risk management, Currencies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie problemów sektora MSP na Węgrzech oraz określenie możliwości zastosowania lokalnych walut jako narzędzi zarządzania ryzykiem, które mogą pozytywnie wpłynąć na dobrobyt sektora MSP. Sektor MSP odgrywa ważną rolę w ekonomii każdego państwa. Unia Europejska również zdała sobie sprawę z jego wagi i dlatego stara się stworzyć takie reguły fiskalne oraz otoczenie administracyjne, które sprzyjałyby zwiększeniu aktywności firm oraz poziomu przedsiębiorców. W tym samym czasie większość przedsiębiorstw musi stawić czoła pojawiającym się trudnościom. Przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać muszą być świadome wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia mającego na nie wpływ i bez przerwy je monitorować. Konieczne jest stosowanie narzędzi ryzyka oraz zmiany zarządzania, które nie mogą być przeoczone w aktualnym otoczeniu ekonomicznym. W ostatnich dekadach lokalne waluty pojawiły się w celu zredukowania ryzyka płynności, a ich obecność jest stała i odnosi coraz lepsze rezultaty. (abstrakt oryginalny)

The SME sector plays a significant role in every countries' economy. The European Union also realized its importance and hence tries to create such fiscal rules and administrative environment which enhances business activity and the level of entrepreneurs. At the same time the majority of enterprises faces emerging difficulties. Companies aiming to survive in the long run have to realize and continuously monitor the inside and outside environment which affects them. It is inevitable to use the tools of risk and change management which cannot be overlooked in today's economic environment. Last decades local currencies have appeared in order to reduce liquidity risks and its emergence is continuous and becoming more and more successful. The aim of the article is to introduce the difficulties of the Hungarian SME sector and shortly discuss the opportunities of local currency as a risk management tool which can positively affect the prosperity of the SME sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A kis-és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (The strategy of SMEs) 2007-2013. 2008: NFGM (Nemzeti Gazdasági és Fejlesztési Minisztérium), Évesidőközi Monitoring jelentés, dec.
 2. A kis-és középvállalkozások stratégiája (The strategy of SMEs) 2014-2020. 2013: Nemzetgazdasági Minisztérium, Társadalmi egyeztetésre készített tervezet, Budapest.
 3. Brockmann D., Hufnagel L., Geisel T. 2006: The scaling laws of human travel, Nature, 439, 462-465.
 4. Divéki É., Keszy-Harmath Z., Helmeczi I. 2010: Innovatívfizetési megoldások (Innovative Payment Solutions), MNB-tanulmányok, 85.
 5. Drábik J. 2005: A pénz diktatúrája (The dictatorshipof money), 6.fejezet, A gazdasági demokrácia előfeltétele a magán-pénzmonopólium megszüntetése, Gold book kiadó, ISBN: 9634250831.
 6. Drábik J. 2011: A svájci WIR mintára olcsóbb MAGYAR pénzt (Swiss WIR sample Hungarian cheaper money), http://www.leleplezo.hupont.hu/92/a-svajci-wir-mintara-olcsobb-magyar.
 7. Enterprise and industry - 2013 SBA Fact Sheet Hungar. 2013: European Commission, http://ec.europa. eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance review/files/countries-sheets/2013/hungary_en.pdf.
 8. Farkas S., Szabó J. 2005: A vállalati kockázatkezelés kézikönyve (The enterprise Risk Management Handbook), Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.
 9. Gém E., Mikesy Á., Szabó Z. 2013: MFB indikátor, Rekord magasan az MFB-INDIKÁTOR, A 2013.őszi vállalati felmérés, Magyar Fejlesztési Bank, Budapest.
 10. Helmeczi I. 2010: A magyarországi pénzforgalom térképe (The Hungarian currency Traffic Map), MNB-tanulmány, 84, 36-38.
 11. Helmeczi I.-Kóczán G. 2011: A "helyi pénznek" nevezett utalványokról (The "local currency" called on voucher), MNB- Szemle, április, pp. 30-43.
 12. Jacsó E. 2013: Helyi pénzek (Local currencies), Kisközösségi Program, Március.
 13. Martignoni J. 2012: New approach of the typology of complementary currencies, Int. J. Comm. Curr. Res., vol. 16, sec. A 1-17, 1.
 14. Perkovátz T. 2011: Előadása II. Országos Helyipénz Konferencián, Budaörs, 2011.07.09.
 15. Schváb H. 2011: Kockázatkezelés a külkereskedelemben (Risk management in foreign trade): Finanszírozási- és partnerkockázatok, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Budapest.
 16. Szerb L., Ulbert J. 2008a: A Növekedés és stratégiai konfigurációk a magyar kis- és középvállalati szektorban (Growth and strategic configurations of Hungarian SMEs), Gazdasági környezetés a vállalati stratégiák, A XI. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia előadásai, Szeged.
 17. Szerb L., Ulbert J. 2008b: The strategy formulation of Hungarian SME sector within the framework of the Ansoff product/market matrix, [in:] J. Fojtik (ed.), International Innovation Conference for co-operation and development, Proceedings and abstracts, 236-244, Pécs.
 18. Tóth B.I. 2011: A helyi valuta szerepe a lokális gazdaságfejlesztésben (The role of the local currency in the local economic development), Pénzügyi Szemle, LVI évfolyam, 1, szám, 66-77.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172711
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu