BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowolski Piotr, Dudek Sławomir
Title
Kondycja gospodarstw domowych: badanie okresowe II kwartał 2006
The State of the Households: Periodic Survey 2nd Quarter of 2006
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2006, nr 55, 35 s., tab., rys., aneks
Keyword
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności, Bezrobocie
Households, Budgets of households, Savings, Unemployment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja badanie wskazuje, że w drugim kwartale 2006 r. nastroje gospodarstw domowych uległy pogorszeniu. Wskazania barometru Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH po znaczącej poprawie w I kwartale (o 14,8 pp.)tym razem uległy pogorszeniu o 6,3 pp. W dużej mierze pogorszenie to związane jest z zawirowaniami na scenie politycznej, które miały miejsce w ostatnim okresie i wskazuje, że nadzieje jakie wiązało społeczeństwo z uformowaniem nowego rządu uległy osłabieniu. (fragment tekstu)

The results of survey conducted at the turn of April and May showed that in the 2nd quarter of 2006 public feelings worsened. The value of IRG SGH Barometer of Households after the significant improvement in 1st quarter (by 14.8 pp.) this time decreased by 6.3 pp. This deterioration largely is connected with political turbulences which took place recently and indicate that expectations of Polish people connected whit the new government a little bit weakend.(fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu