BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowolski Piotr, Dudek Sławomir
Title
Kondycja gospodarstw domowych: badanie okresowe IV kwartał 2006
The State of the Households: Periodic Survey 4th Quarter of 2006
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2006, nr 57, 39 s., tab., rys., aneks
Keyword
Budżet gospodarstwa domowego, Koszty utrzymania, Bezrobocie, Gospodarstwa domowe
Budgets of households, Cost of living, Unemployment, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badanie przeprowadzone w październiku wskazuje na poprawę nastrojów gospodarstw domowych w czwartym kwartale 2006 r. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH w bieżącym kwartale wzrósł o 4,2 pp. Imponujący wzrost wartości wskaźnika na początku roku, który mógł wydawać się przypadkowy i zbyt optymistyczny potwierdzany jest regularnymi wysokimi wartościami Wskaźnika w kolejnych badaniach i utrzymującym się od początku 2002 r. trendem poprawy nastrojów gospodarstw domowych. (fragment tekstu)

The results of survey conducted at July showed that in the 4th quarter of 2006 the public opinion about the economy improved. The value of IRG SGH Households Condition Indicator increased by 4.2 points. It confirms that the impressive jump of the indicator in the 1st quarter was not accidental but it was confirmed by the high values of the indicator in the following surveys and the increasing, since the begining of 2002, medium-term tendency of improvement of the state of the households. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu