BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczek Wojciech
Title
Handel Unii Europejskiej z Bułgarią i Rumunią
Source
Wspólnoty Europejskie, 2007, nr 1 (182), s. 3-5, wykr.
Keyword
Handel, Eksport, Import
Trade, Export, Import
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Bułgaria, Rumunia
Bulgaria, Romania
Abstract
1 stycznia 2007 r. Bułgaria i Rumunia przystąpiły do Unii Europejskiej. Proces integracji w sferze handlowej rozpoczął się jedna znacznie wcześniej. Część handlowa układu europejskiego, ustanawiająca strefę wolnego handlu między Rumunią a krajami UE, weszła w życie 1 maja 1993 r., natomiast analogiczne postanowienia w odniesieniu do Bułgarii zaczęły obowiązywać od początku 1994 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu