BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mosiej Gerard
Title
Korupcja w polskim systemie celnym
Corruption in the Polish Customs System
Source
Wspólnoty Europejskie, 2007, nr 1 (182), s. 14-21, tab.
Keyword
Korupcja, System celny, Kodeks celny, Prawo celne, Zwalczanie korupcji
Corruption, Customs system, Customs Code, Customs law, Fight corruption
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Od początku transformacji systemu gospodarczego w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem korupcji w systemie celnym. Jest to najpoważniejszy problem Służby Celnej. Korupcja nie tylko zakłóca aktywność gospodarczą w sferze handlu zagranicznego, ale także negatywnie wpływa na wizerunek Polski. Celem artykułu jest omówienie wybranych przepisów prawnych w dziedzinie prawa celnego, które poprzez brak precyzji lub niespójność sprzyjają działaniom korupcyjnym, oraz identyfikacja mechanizmów korupcjogennych w funkcjonowaniu administracji celnej Polski po wejściu do UE. (fragment tekstu)

The paper describes corruption in the Polish customs system after Poland's accession to the EU. The lack of accurate interpretation or incoherences of some customs regulations make the corruption easier. The article shows also corruption mechanisms in the functioning of the customs administration in Poland. The analysis allows concluding the corruption in the Polish customs system results from inappropriate staff selection methods and other factors (i.e. incoherent regulations, low salaries, and inadequate customs infrastructure) are only complementary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Zieleńkiewicz, Krajowe regulacje celne po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego" 2004, nr 4, s. 148-153
  2. Zwalczanie korupcji i innych nieprawidłowości w obrocie celnym - Brifing w MF, http://www.mf.gov.pl/sluzba_celna/dokument.php?typ=news&dzial=153&id=40527
  3. J. Musiał, Zwalczanie korupcji. Wspólna akcja Ministerstwa Finansów i Policji, "Gazeta Prawna" 13.01.2005
  4. Celnicy oskarżają fiskusa o pozorowanie walki z korupcją, "Puls Biznesu" 01.02.2005
  5. E. Matyszewska, Barbarzyństwo tzw. alokacji kadr, "Gazeta Prawna" 20.01.2005
  6. E. Matyszewska, Celnicy rozpoczęli protest, "Gazeta Prawna" 07.02.2006
  7. Protest celników i urzędników skarbowych, http://finanse.wp.pl/POD,1,wid,8640610,wiadomosc.html?ticaid=4332f
  8. A. Dreher, F. Schneider, Corruption and the Shadow Economy: An Empirical Analysis, The Institute for the Study of Labor (IZA), "Discussion Paper", Bonn, 2006, nr 1936
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu