BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Dariusz
Title
Rozwój energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej
Renewable Power Industry in the European Union
Source
Wspólnoty Europejskie, 2007, nr 1 (182), s. 33-40
Keyword
Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Polityka energetyczna
Renewable energy, Renewable energy sources, Renewable energy development strategy, Energy policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W Unii Europejskiej tworzone są trwałe podstawy wspierania i promowania ekologicznie czystej energetyki. Praktycznie w każdym z państw członkowskich są stosowane niezbędne mechanizmy wsparcia. Ponadto, istotnymi elementami wspólnotowej polityki w rozwoju odnawialnych źródeł energii są monitoring i ocena postępu realizacji celów środowiskowych w perspektywie do 2010 r. Niezbędne jest śledzenie wdrażania ustawodawstwa unijnego do prawa i polityk narodowych oraz jego odzwierciedlania w odpowiednich, krajowych planach rozwoju i wsparcia dla energetyki odnawialnej. Czynnikiem, który powinien zwiększyć atrakcyjność inwestowania w energetykę odnawialną jest bez wątpienia utworzenie wspólnotowego rynku emisji dwutlenku węgla, który zwiększa koszty produkcji energii w elektrowniach spalających paliwa kopalne, a szczególnie w "najtańszych" do tej pory (z perspektywy kosztów zmiennych) elektrowniach węglowych. (fragment tekstu)

The promotion of electricity from renewable sources of energy coming from sun, wind and water is a high Community priority for several reasons, including the security and diversification of energy supply, environmental protection and social and economic cohesion. The Green Paper fixes an ambitious objective: to double the contribution of renewable sources of energy to gross inland energy consumption within 15 years (i.e. to 12% by 2010). To achieve this objective the necessary support mechanisms are being implemented in each Member State. The crucial instruments for success in this process are monitoring and evaluation of progress in fulfillment of environmental targets by 2010. Another important factor for the development of renewable energy sources in Europe is the launching of greenhouse gas emission trading scheme (EU ETS). It increases environmental costs of burning solid fuels (especially in coal power plants, the cheapest ones so far). The paper tackles the following issues: the importance of renewable power in the EU, energy consumption, the strategy of the development of renewable power industry in the EU; examples of the development of renewable power industry in selected Member States (France, Italy, Germany, Hungry and Poland). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D. Michalski, Mechanizmy wsparcia energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2006, nr 12(181)
  2. European Commission, Promotion of green electricity, Brussels 2002
  3. EU wind capacity exceeds 2010 target in 2005, w "European Power Daily" 2006, nr z 02.02.2006 r.
  4. The use of the guarantee of origin. Evaluation report RECS International, RECS International, Utrecht 2005, s. 32-35
  5. A. Sedmidubsky: Biomasa w Austrii. Tradycja i innowacja na usługach celów z Kioto, "Czysta Energia" 2005, nr 10
  6. M. Ragwitz, J. Schleicht, C. Huber, G. Resch: FORRES 2020: Analysis of renewable energy sources' evolution up to 2020, Altener, Karlsruhe 2005, s. 2
  7. M. Szweykowska-Muradin: Polski system świadectw pochodzenia, "Czysta Energia" 2005, nr 12
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu