BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnota Kacper
Title
Wpływ szoków nominalnych na zatrudnienie
The Impact of Nominal Shocks on Employment
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 56-72, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Zatrudnienie, Stopa procentowa, Polityka pieniężna, Rynek pracy
Employment, Interest rate, Monetary policy, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zdecydowana większość współczesnych badań dowodzi, że stabilizowanie rynku pracy jest możliwe, gdy w gospodarce występują sztywności nominalne cen oraz płac. W prezentowanym opracowaniu wskazano, że jest to też możliwe, gdy na rynku panuje doskonała elastyczność. Głównym czynnikiem jest tutaj występowanie międzyokresowej substytucji konsumpcji, która powoduje, że nawet transparentna polityka pieniężna w przypadku doskonałych elastyczności oraz racjonalnych oczekiwań może wpływać na wielkości realne. (abstrakt oryginalny)

Stabilization of the labor market is possible not only with rigidities of nominal prices and wages, but also when the market is perfectly elastic. The main factor here is the presence of inter-temporal substitution of consumption, which is responsible for the fact that even transparent monetary policy, in the case of perfect elasticity and rational expectations, can affect real variables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Altonji, J.A., 1982, The Intertemporal Substitution Model of Labour Market Fluctuations: An Empirical Analysis, The Review of Economic Studies, 49(5).
 2. Barro, R.J., 1976, Rational Expectations and the Role of Monetary Policy, The Journal of Monetary Economics, 2(1).
 3. Baxley, J.V., Moorhouse, J.C., 1984, Lagrange Multiplier Problems in Economics, American Mathematical Monthly, 91(7).
 4. Bowen, W.G., Finegan, T.A., 1965, Labor Force Participation and Unemployment, w: Ross, A.M. (ed.), Employment Policy and the Labor Market, University California, Berkeley.
 5. Cagan, P., 1956, The Monetary Dynamics of Hyperinflation, w: Friedman, M. (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, 6th ed., University of Chicago Press, Chicago.
 6. Cierkoński, M., 2008, Adaptacyjne uczenie się a modelowanie i ocena polityki pieniężnej, Bank i Kredyt, 39(6).
 7. Czerwiński, Z., 1984, Matematyka na usługach ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Evans, G.W., Honkapohja, S., 2002, Adaptive Learning and Monetary Policy Design, Bank of Finland Discussion Papers, 29.
 9. Evans, G.W., Ramey, G., 2004, Adaptive Expectations, Underparameterization and the Lucas Critique, University of Oregon Department of Economics, Working Paper, no. 237, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=304299 [dostęp: 12.01.2012],
 10. Fischer, S., 1977, Long-term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule, The Journal of Political Economy, 85.
 11. Franses, P.H., van Oest, R., 2007, On the Econometrics of the Koyck Model, Econometric Institute of Erasmus University Rotterdam, Rotterdam.
 12. Friedman, M., 1977, Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, The Journal of Political Economy, 85(3).
 13. Hall, R.E., Sims, C., Solow, R., Gordon, R.A., 1975, The Rigidity of Wages and the Persistence of Unemployment, Brookings Papers on Economic Activity, 2.
 14. Henry, S.G.B., 1974, 7he Koyck Transformation and Adaptive Expectations: A Note, Economica, no. 41(161).
 15. Izydorczyk, J., Płonka, G., Tyma, G., 2006, Teoria sygnałów, Helion, Gliwice.
 16. Just, R.E., 1977, Estimation of an Adaptive Expectations Model, International Economic Review, 18(3).
 17. Keynes, J.M., 1956, Ogólna teoria wzrostu, zatrudnienia, pieniądza, tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. King, R.G., Plosser, C.I., Stock, J.H., Watson, M.W., 1991, Stochastic Trends and Economic Fluctuations, The American Economic Review, 81(4).
 19. Knoppik, C., Beissinger, T., 2003, How Rigid are Nominal Wages? Evidence and Implications for Germany, The Scandinavian Journal of Economics, 105(4).
 20. Kokoszczyński, R., Łyziak, T., Pawłowska, M., Przystupa, J., Wróbel, E., 2002, Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski, Materiały i Studia, 151.
 21. Kydland, F.E., Prescott, E.C., 1982, Time to Build and Aggregate Fluctuations, Econometrica, 50(6).
 22. Lucas Jr., R.E., 1973, Some International Evidence on Output-inflation Tradeoffs, The American Economic Review, 63(3).
 23. Lucas Jr., R.E., Rapping, L.A., 1969, Real Wages, Employment and Inflation, The Journal of Political Economy, 77(5).
 24. Mankiw, G.N., Rotember, J.J., Summers, L.H., 1985, Intertemporal Substitutions in Macroeconomics, The Quarterly Journal of Economics, 100(1).
 25. Marini, G., 1992, Monetary Shocks and the Nominal Interest Rate, Economica, 59(235).
 26. Messina, J., Du Caju, P., Duarte, C.F., Hansen, N.L., Izquierdo, M., 2010, The Incidence of Nominal and Real Wage Rigidity. An Individual-based Sectoral Approach, ECB Working Paper, 1213.
 27. Muth, J.F., 1961, Rational Expectations and the Theory of Price Movements, Econometrica, 29.
 28. Nickell, S., Quintini, G., 2003, Nominal Wage Rigidity and the Rate of Inflation, The Economic Journal, 113(490).
 29. Okun, A.M., 1991, Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis, World Scientific Pub Co. Inc., Portland.
 30. Pigou, A.C., 1927, Wage Policy and Unemployment, The Economic Journal, 147.
 31. Sargent, T.J., 1976, A Classical Macroeconometric Model for the United States, The Journal of Political Economy, 84(2).
 32. Sargent, T.J., Wallace, N., 1973, Rational Expectations and the Dynamics of Hyperinflation, International Economic Review, 14(2).
 33. Sargent, T.J., Wallace, N., 1975, 'Rational' Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule, The Journal of Political Economy, 83(2).
 34. Snowdon, B., Vane, H.R., 2005, Modern Macroeconomics, Edward Elgar Publishing, Inc., Cheltenham.
 35. Tobin, J., 1998, Money, Credit, Capital, Irwin McGraw-Hill, Boston.
 36. Varian, H.R., 1992, Microeconomic Analysis, W.W. Norton, New York.
 37. Wilson, C., 2008, Homogeneous Functions, New York University Department of Economics, http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/GraduateTheoryUCSB/ [dostęp: 13.01.2012].
 38. Zenner, M., 1995, OLS-learning in Non-stationary Models with Forecast Feedback, University of Bonn: Discussion Paper, B 315.
 39. Zietz, J., 2006, Log-linearizing Around the Steady State: A Guide with Examples, Middle Tennessee State University, http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekono-mi/ECON4325/v11/undervisningsmateriale/Log-lin%5B1%5D.pdf [dostęp: 12.01.2012],
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu