BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniuk Maciej
Title
Konkurencja a kooperacja na przykładzie polskich portów morskich
Competition and Cooperation. The Analysis of Polish Seaports Case Studies
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 115-129, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Drzewo decyzyjne, Porty morskie, Oligopole, Konkurencja oligopolistyczna, Konkurencja, Współpraca, Teoria gier
Decision tree, Seaports, Oligopolies, Oligopolistic competition, Competition, Cooperation, Game theory
Note
streszcz., summ.
Country
Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście
Gdansk, Gdynia, Szczecin-Swinoujscie
Abstract
Badając teoretyczne zasady funkcjonowania rynków oligopolistycznych, nietrudno znaleźć konkretny przykład gospodarczy odpowiadający ich charakterystyce. W Polsce jako typowe pod tym względem wymienia się branże telekomunikacyjną i medialną. Wszelkie założenia oligopolu spełnia również rzadziej przytaczany rynek usług oferowanych przez polskie porty morskie. Niniejszy artykuł poświecono analizie relacji, jakie zachodzą właśnie pomiędzy nimi. Opisane badania przeprowadzono za pomocą teorii gier, która znajduje wiele zastosowań na rynkach oligopolistycznych. Na początku omówiono główne założenia i zasady oligopolu. Następnie opisano teorię gier i jej dopasowanie do rynków oligopolistycznych. Ukazano również graficznie obie postaci, jakie może przyjąć dana gra: macierz wypłat (gra w formie normalnej) oraz drzewo decyzyjne (gra w formie ekstensywnej). Meritum pracy stanowi ostatnia część, w której przedstawiono zastosowanie teorii gier do analizy relacji konkurencji i kooperacji pomiędzy trzema głównymi polskimi portami morskimi: portem Gdańsk, portem Gdynia oraz zespołem portowym Szczecin-Świnoujście. Dane liczbowe wykorzystane w analizowanym przykładzie znajdują swoje źródło w wynikach finansowych powyższych spółek z 2010 roku. (abstrakt oryginalny)

Analysis of oligopoly markets shows a number of examples typical of this specific market's characteristics. The most common Polish oligopoly industries are utilities and telecommunications. All assumptions of oligopoly market are also fulfilled by the rarely presented sector of seaports. The article focuses on the analysis of relations between dominant companies in this industry. All studies were conducted with the usage of games theory, which is successfully applied especially in the analysis of oligopoly markets. At the beginning of the paper the main oligopoly principles are described. The second part characterises the tool of games theory and its suitability to the chosen industry. This part of the article also illustrates two functioning kinds of game models (normal and extensive). The last, most important part contains a description of the Polish seaport industry, introduces its main companies-seaports in Gdansk, Gdynia, Szczecin-Swinoujscie and analyses economic relations between them. The case study is based on numerical data from seaports' financial statements from the year 2010. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, 2011, http://bip.portgdansk.pl [dostęp: 17.02.2012].
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, 2011, http://bip.port.gdynia.pl [dostęp: 18.02.2012].
 3. Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, 2011, http://bip.port.szczecin.pl [dostęp: 19.02.2012].
 4. Czarny, E., 2006, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Czarny, E., Nojszewska, E., 2000, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Gibbons, R., 1992, Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, Princeton.
 7. Griffiths, A., Wall S., 2000, Intermediate Microeconomics: Theory and Applications, Pearson Education Limited, Harlow.
 8. Hay, E., Oughton, C., Skinder, A., 1996, Intermediate Microeconomics: a Perspective on Price Theory, Manchester University Press, Manchester.
 9. http://www.easylogistyka.com/raporty/RAPORT_Polskie_Porty_Morskie_w_2010x.pdf [dostęp: 20.02.2012].
 10. Kuhn, H., 1997, Clasics in Game Theory, Princeton University Press, Princeton.
 11. Matczak, M., Ołdakowski, B., 2010, Polskie porty morskie w 2010 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość, http://www.easylogistyka.com/raporty/RAPORT_Polskie_Porty_Morskie_w_2010x.pdf [dostęp: 20.02.2012].
 12. Neuman, J., Morgenstern, O., 1953, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton.
 13. Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, 2008, Kantor Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o., Warszawa.
 14. Straffin, P., 2004, Game Theory and Strategy, The Mathematical Association of America, Washington, DC.
 15. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku, 2011, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 16. Thomas, L., 2003, Games Theory and Applications, Horwood/Wiley, London.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu