BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwczyński Bogusław (Higher School o f Logistics, Poznan)
Title
Supply Chain Management inside Company Value System
Zarządzanie łańcuchem dostaw w systemie wartości przedsiębiorstwa
Lieferkette-Management im Wertesystem des Unternehmens
Source
LogForum, 2006, vol. 2, nr 1, 8 s., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Łańcuch wartości, Analiza wartości, Controlling, Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Produktywność
Supply chain, Value chain, Value analysis, Controlling, Balanced Scorecard (BSC), Supply Chain Management (SCM), Productivity
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Zdolność do interakcji procesów biznesowych przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw jest ważnym czynnikiem sukcesu w szybko zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym. Dążenie do redukcji kosztów łańcuchowych produktu, efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa czy efektywna współpraca z partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw, stanowią wybrane przykłady wielu zabiegów zmierzających do podwyższenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Te działania są głównym celem kontroli i sterowania łańcuchem dostaw ukierunkowanych na zarządzanie wartością produktu wzdłuż całego łańcucha - od zaopatrzenia w materiały, po dostarczenie wyrobu gotowego klientowi na docelowym rynku. Zdolność do tworzenia i podwyższania wartości produktu w łańcuchu dostaw zależy od zdolności do kontroli i sterowania łańcuchem dostaw. Dane analityczne łańcucha wartości umożliwiają spojrzenie przedsiębiorstwa na całkowity łańcuchowy koszt produktu i kształtowanie się zysku. Controlling strategii logistycznych bazujący na pomiarze wartości w łańcuchu dostaw, wspomaga zarządzanie działaniami i alokację zasobów w łańcuchu, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z analizy czterech perspektyw metodyki BSC. Planowanie współpracy w łańcuchu dostaw jest zagadnieniem strategii biznesowej, która powinna bazować na analizie łańcucha wartości. Zastosowanie pomiaru kosztów łańcucha wartości w zintegrowanym systemie wartości przedsiębiorstwa, pozwala na lepsze zrozumienie kosztów tworzonych przez klientów, dostawców i produkty w trakcie przepływu w łańcuchu zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. W artykule wskazano na istotne znaczenie i korzyści wynikające z zarządzania łańcuchem dostaw dla zintegrowanego systemu wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The comprehension of business processes interactions along supply chain is an important factor to succeed in the fast changing and competitive business arena. From competitive point of view there are some critical issues for companies in every day activity: the pressure to reduce overall supply chain costs, exploiting company's assets more effectively, more effective cooperation with trading partners and improving service level of customer. Those issues are the main goal of supply chain's control at first step and managing value of product in supply chain at second step. The ability to create and increase product value in supply chain depends on the ability to control it. The analytical data of a value chain analytical data provides companies with insights into their total product cost and profit behaviour. Logistics strategy controlling that bases on value measures of supply chain has its consequences in activity managment and assets allocation according to the guidelines of four BSC perspectives. Planning of cooperation in a supply chain is a business strategy issue that should base on value chain analysis. The value chain analysis is used to identify the possible sources of improved performance. The management of mutually related business processes is supported by SCM (Supply Chain Management) integrated information system. Applying a progressive approach to cost measurement of the value chain in company's integrated value system also brings a better understanding of their customers' cost, suppliers, products and processes as they move through procurement, production or distribution chain. This paper focuses on the benefits of supply chain management inside company's integrated value. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gadiesh O., Gilbert J. L., 2001, Transforming Corner-Office Strategy into Fronline Action, Harvard Business Review, 73-79.
  2. Kaplan R.S., Norton D. P., 2001, The Strategy Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston-Massachusetts, Harward Business School Press.
  3. Rother M., Shook J., 1999, Learning to see - value stream mapping to create value and eliminate muda. The Lean Enterprise Institute, Brooklin Massachusetts.
  4. Śliwczyński B., 2005, Controlling operacyjny łańcucha dostaw brakującym ogniwem Strategicznej Karty Wyników, LogForum 2; 2; 2; URL: http://www.logforum.net/vol2/issue2/no2.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu