BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rodawski Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Simulation of Logistics Processes (Simprocess)
Symulacja procesów logistycznych
Logistikprozesse-Simulation
Source
LogForum, 2006, vol. 2, nr 1, 15 s., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Procesy biznesowe, Modele logistyczne, Modele symulacyjne, Symulacja
Business processes, Logistic models, Simulation models, Simulation
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Identyfikacja i sterowanie procesami biznesowymi, które przecinają funkcje i organizacje staje się koniecznością, szczególnie w przekrojowej ze swojej natury logistyce. Podejście procesowe do zarządzania rodzi konieczność posługiwania się właściwymi narzędziami. Jednym z najbardziej zaawansowanych instrumentów jest symulacja komputerowa. Głównym celem artykułu jest prezentacja procedury budowy komputerowego modelu procesu biznesowego oraz jego symulacja, której wyniki stanowią informacje niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących projektowania i usprawniania procesów. (abstrakt oryginalny)

The ability to identify and control business processes that cut across functions and organizations has become a new imperative, especially in logistics. Process approach in management forces implementation of appropriate tools. The most sophisticated of available tools is a computerized simulation. The main goal of this paper is to present the issue of building a model that reflects the real business process, as well as simulating the behavior of that model in order to draw conclusions about effectiveness and efficiency of a real business process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. APQS, Process Classification Framework, http://www.apqc.org/portal/apqc/ksn/PCF_Complete_May_5_2004.pdf.
 2. Chopra S., Meindl P., 2001, Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation, Prentice-Hall, New Jersey.
 3. Croxton K.L., Garcia-Dastugue S.J., Lambert D.M., Rogers D.S., 2001, The Supply Chain Management Process, The International Journal of Logistics Management, Vol. 12, no 2.
 4. Hammer M. and Quinn F. J. 1999, Reengineering the Supply Chain: An Interview With Michael Hammer, Supply Chain Management Review, http://www.manufacturing.net/scm/index.asp.
 5. Harrington H. J., Tumay K., 2000, Simulation Modeling Methods. To reduce risks and increase performance, McGraw-Hill, New York.
 6. Harrison A., van Hoek R., 2002, Logistics Management and Strategy, Pearson Education Limited, Harlow.
 7. Jefferis III R.P., Simulation of Business Processes, Widener University http://muse.widener.edu/~rpj0001/courses/Engr670/Book/Bookfiles.htm.
 8. Lambert D. M., Cooper M.C., Pagh J.D., 1998, Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities, The International Journal of Logistics Management, Vol. 9, no 2.
 9. Petrovich M. V., Performance analysis for process improvement, http://www.mvpprograms.com/docs/PPAtext.pdf
 10. PQC's International Benchmarking Clearinghouse, Arthur Andersen & Co., Process classification framework, http://www.apqc.org/portal/apqc/ksn/PCF_Complete_May_5_2004.pdf
 11. Simprocess User's Manual, http://www.caciasl.com/mscustcntr/dnlds/docs/simprocess/spuser.pdf.
 12. Supply Chain Council, Supply-Chain Operation Reference-model, http://www.supply-chain.org/site/scor7booklet.jsp.
 13. Swain J., 2005, 'Gaming' Reality, Biennial survey of discrete-event simulation software tools, http://www.lionhrtpub.com/orms/surveys/Simulation/Simulation.html.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu