BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pałacha Zbigniew (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne liofilizowanej marchwi
Effect of Temperature on Water Sorption Properties of Freeze-Dried Carrots
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 5 (84), s. 73-83, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Żywność, Technologia produkcji żywności, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Badanie żywności
Food, Food production technology, Fruit and vegetables processing, Food research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy wyznaczono izotermy adsorpcji wody suszu marchwi w czterech różnych wartościach temperatury 5, 15, 25 i 35 °С, w zakresie aktywności wody od 0,006 do 0,910. Stwierdzono, że izotermy adsorpcji wody badanego suszu miały kształt sigmoidalny i zgodnie z klasyfikacją Brunauera odpowiadały II typowi izoterm. Modele GAB i BET najlepiej opisywały otrzymane izotermy. Najwyższą wartość czystego izosterycznego ciepła adsorpcji wody, wynoszącą 18,1 kJ/mol stwierdzono przy równowagowej zawartości wody 10 g wody/100 g s.s. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the water adsorption isotherms were determined for dried carrots at 5, 15, 25, and 35 °С over a range of water activity from 0.006 to 0.910. It was found that the shape of water adsorption isotherms was sigmoidal and their course corresponded to the type II isotherms according to the Brunauer's classification. The GAB and BET were the best to describe the isotherms obtained. The highest value of net isosteric heat of water adsorption equalling 18.1 kJ/mol was reported at an equilibrium water content of 10 g water (100 g d.m.) -1. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bizot H.:Using the GAB model to construct sorption isotherms. In: Physical properties of foods. Eds. R. Jowitt, F. Escher, G. Vos. Applied Science Publishers, London 1983, pp. 43-54.
 2. Brunauer S., Emmett P., Teller E.: Adsorption of gases in multimolecular layers. J. Am. Chem. Soc., 1938, 60, 309-319.
 3. Brunauer S., Deming L.S., Deming W.E., Teller E.: On a theory of van der Waals adsorption of gases. J. Am. Chem. Soc., 1940, 62, 1723-1732.
 4. Greenspan L.: Humidity fixed points of binary saturated aqueous solutions. J. Res. Nat. Bur. Stand. - A. Physics and Chemistry, 1977, 81 A, 89-96.
 5. Iglesiass H.A., Chirife J.: Isosteric hasts of water vapour sorption in dehydrated foods. Part I. Analysis of the differential heat curves. Lebensmittel -Wissenschaft und -Technologie, 1976, 9 (2), 116-122.
 6. Iglesiass H.A., Chirife J.: Isosteric hasts of water vapour sorption in dehydrated foods. I. Analysis of the differential heat curves. Lebensmittel -Wissenschaft und Technologie, 1976, 13 (1), 13-17.
 7. Iglesiass H.A., Chirife J. : Handbook of Food Isotherms. Academic Press, New York 1982.
 8. Kędzierska K., Pałacha Z.: Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne suszu pieczarek. Acta Agrophysica, 2011, 17 (1), 77-88.
 9. Knaflewski M., Krzesiński W.: Biologia i odmianoznawstwo roślin warzywnych. Wyd. IV, AR, Poznań 1999, ss. 42-46.
 10. Lewicki P.P.: Przemiany fazowe. W: Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. T. 2. Procesy przenoszenia ciepła i masy. Red. P.P. Lewicki. WNT, Warszawa 1990, ss. 11.
 11. Lewicki P.P.: Water sorption isotherms and their estimation in food model mechanical mixtures. J. Food Eng., 1997, 32, 47-68.
 12. Lewicki P.P.: The applicability of the GAB model to food water sorption isotherms. Int. J. Food Sci. Technol., 1997, 32 (6), 553-557.
 13. Lewicki P.P.: A three parameter equation for food moisture sorption isotherms. J. Food Proc. Eng., 1998, 21, 127-144.
 14. Marzec A., Lewicki P.P.: Właściwości sorpcyjne pieczywa chrupkiego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 4 (41), 44-56.
 15. McLaughlin C.P., Magee T.R.A.: The determination of sorption isotherm and the isosteric heats of sorption for potatoes. J. Food Eng., 1998, 35 (3), 267-280.
 16. Oswin C.R.: The kinetics of package life. III. The isotherm. J. Chem. Ind., London 1946, 65, 419-423.
 17. Ościk J.: Adsorpcja. PWN, Warszawa 1983.
 18. Pałacha Z.: Badanie stanu wody w matrycy modelowej i uzyskanej z jabłek z wykorzystaniem metody opartej na izotermach sorpcji oraz kalorymetrycznej. Wyd. SGGW, Warszawa 2007, ss. 1-84.
 19. Pałacha Z., Meus K.: Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne nasion i mąki amaranthusa. Post. Techniki Przetw. Spoż., 2009, 19/35 (2), 41-48.
 20. Peleg M.: Assessment of a semi-empirical four parameter general model for sigmoid moisture sorption isotherms. J. Food Proc. Eng., 1993, 16, 21-37.
 21. Rizvi S.S.H.: Thermodynamic properties of food in dehydration. In: Engineering Properties of Foods. Eds.: M.A. Rao, S.S.H. Rizvi. Marcel Dekker, Inc., New York 1995, pp. 223-309.
 22. Roman G.N., Urbician M.W., Rotstein E.: Moisture equilibrium in apples at several temperatures: Experimental data and theoretical considerations. J. Food Sci., 1982, 47 (5), 1484-1488, 1507.
 23. Sánchez E.S., San Juan N., Simal S., Rosselló C.: Calorimetric techniques applied to the determination of isosteric heat of desorption for potato. J. Food Sci. Agric. 1997, 74 (1), 57-63.
 24. Spiess W.E.L., Wolf W.R.: The results of the COST 90 project on water activity. In: Physical Properties of Foods. Eds. R. Jowitt, F. Escher, B. Hällström, H.F.T. Meffert, W.E.L. Spiess, G. Vos. Elsevier Applied Science Publishers, London, 1983, pp. 65-87.
 25. Świetlikowska K.: Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego. Wyd. SGGW, Warszawa 2006, ss. 241-331.
 26. Tamborski Z.: Wpływ temperatury na przebieg izoterm sorpcji wody przez cukier. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 5 (66), 72-82.
 27. Tsami E.: Net isosteric heat of sorption in dried fruits. J. Food Proc. Eng., 1991, 14 (4), 327-335.
 28. Wang N., Brennam J.G.: Moisture sorption isotherm characteristics of potatoes at four temperatures. J. Food Eng., 1991, 14 (3), 269-287.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu