BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarzęcki Marek
Title
Problemy zastosowania metod wyznaczania optymalnej struktury kapitału
Limitations of Methods Determining the Optimal Capital Structure
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 146-164, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Kapitał, Finanse przedsiębiorstwa, Struktura kapitału, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Koszty w przedsiębiorstwie, Wartość przedsiębiorstwa
Capital, Enterprise finance, Capital structure, Company capital structure, Costs in companies, Enterprise value
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule opisano trudności związane z zastosowaniem w warunkach polskich metod wyznaczania optymalnej struktury kapitału zaproponowanych przez Aswatha Damodarana. Skoncentrowano się na metodzie opartej na średnim ważonym koszcie kapitału. Ograniczenia stosowanych metod mają dwojaki charakter: część z nich wynika z odmiennej specyfiki rynku amerykańskiego i polskiego, pozostałe odnoszą się do specyficznych wyników poszczególnych przedsiębiorstw. Zastosowanie metody WACC zaprezentowano na przykładzie Grupy Żywiec, spółki z branży piwowarskiej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wykorzystując do obliczeń dane z lat 2003-2008. Zaprezentowano także wyniki obliczeń dla sześciu innych spółek publicznych, dla których było możliwe oszacowanie wszystkich wymaganych parametrów: Vistula, Kruszwica, Kopex, PKN Orlen, Apator oraz Impexmetal. (abstrakt oryginalny)

Implementation difficulties of methods determining the optimal capital structure presented by Aswath Damodaran are described. The focus is on the method based on weighted average capital cost. The limitations of the analysed methods are twofold: they are partly a result of different characteristics of the Polish and American market, and partly induced by firms' specific financial results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brealey, R.A., Myers, S.C., 1999, Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Brigham, E.F., Houston, J.F., 2005, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 3. Damodaran, A., 2001, The Dark Side of Valuation, Prentice Hall, London.
 4. Damodaran, A., 2007, Finanse korporacyjne: Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 5. Hamada R., 1972, The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, The Journal of Finance, vol. 27, no. 2.
 6. http://www.gpw.pl/lista_spolek [dostęp: 28.05.2011].
 7. http://www.obligacjeskarbowe.pl [dostęp: 28.05.2011],
 8. http://www.nyse.com [dostęp: 28.05.2011].
 9. Jajuga, K., Jajuga, T., 2011, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-14, 2010, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 11. Sharpe, W.F., 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, The Journal of Finance, vol. 19, no. 3.
 12. Szablewski, A., Tuzimek, R. (red.), 2008, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu