BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dekier Łukasz
Title
Optymalizacja linii produkcyjnej przy użyciu narzędzi lean management
The Optimization of a Production Line Using Lean Management Tools
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 165-176, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Linia produkcyjna, Redukcja kosztów, Odchudzone zarządzanie, Metoda Just in Time, Produkcja, Optymalizacja, Przedsiębiorstwo
Production line, Costs reduction, Lean management, Just in Time method, Production, Optimalization, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od wielu lat firmy starają się minimalizować zapasy oraz ograniczać koszty działalności. Robią to na różne sposoby. Jednym z nich, przynoszącym duże korzyści, jest optymalizacja linii produkcyjnych. W artykule zaprezentowano, na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego długopisy, jak należy przeprowadzać powyższy proces. W literaturze przedmiotu [Productivity Press 201la], najpopularniejsze podejście to podział procesu optymalizacji linii produkcyjnej na pięć kroków. - heijunka - równoważenie planu produkcyjnego, - obliczenie tact time, - obliczenie liczby operatorów, - balansowanie linii, - przepływ jednej sztuki. W artykule przedstawiono każdy etap i jego znaczenie w osiągnięciu celu, jakim jest eliminacja zapasów oraz redukcja kosztów działalności. (abstrakt oryginalny)

For many years companies have tried to minimize supplies and reduce the operational costs. In order to achieve their goals, companies are using various methods, such as the optimization of production lines, which is considered to be the most effective. The author, basing on the example of a company dealing with pen production, tries to show how the aforementioned process should be carried out. First of all, the process should include the following 5 steps: Step 1 : Heijunka - Load levelling - balancing the production plan Step 2: Calculating Tact time Step 3: Calculating the number of operators Step 4: Line balancing Step 5: One piece flow The author broadly presents each step and explains its significance in reaching the final goal, which is elimination of supplies and reduction of operational expenses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czerska, J., 2009, Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa.
  2. Czerska, J., 2011, Pozwól płynąć swojemu produktowi - Tworzenie ciągłego przepływu, Placet, Warszawa.
  3. Gniazdo produkcyjne - przepływ jednej sztuki dla zespołów roboczych, 2011b, Productivity Press Development Team, Productivity Press, Wrocław.
  4. Gross, J.M., Mcinnis, K.R., 2003, Kanban Made Simple, Amacon.
  5. http://lean-management.pl/heijunka/135-poziomowanie-produkcji-heijunka.html.
  6. Identyfikacja marnotrawstwa, 2008d, Productivity Press Development Team, Productivity Press, Wrocław.
  7. Just in Time, 2011c, Productivity Press Development Team, Productivity Press, Wrocław.
  8. Ohno, T., 2008, System Produkcyjny Toyoty, Prodpress, Wrocław.
  9. Produkcja w systemie pull, 2011a, Productivity Press Development Team, Productivity Press, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu