BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niklas Grzegorz, Piechota Natalia, Przewoźny Adam
Title
Zachowania nabywców w czasie wolnym w Poznaniu
Consumer Leisure-Time Buying Behaviour in the City of Poznań
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 179-193, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Czas wolny, Rekreacja, Popyt, Turystyka, Środowisko miejskie
Leisure time, Recreation, Demand, Tourism, Urban environment
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
W rozdziale przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez studentów należących do Studenckiego Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS. Projekt został zrealizowany w kwietniu i maju 2010 roku na południowym brzegu Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Dotyczył on aktywności podejmowanej w czasie wolnym - rodzaju zgłaszanych potrzeb, częstotliwości korzystania z atrakcji oraz braków w dostępnej ofercie. Dane zebrano przeprowadzając wywiady bezpośrednie przy użyciu autorskiego kwestionariusza. Okazało się, że najbardziej popularną formą aktywnego wypoczynku wśród poznaniaków jest spacer, a do wyjścia na świeże powietrze najskuteczniej motywuje ich ładna pogoda. Stosunkowo rzadko korzystają z dostępnych usług i atrakcji, ponieważ zgłaszają pewne zastrzeżenia do istniejącej oferty. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of research conducted by members of Students Tourism Research Centre EXPLORERS. The fieldwork was carried out in April and May 2010 on the southern shore of Malta Lake in Poznan. It concerned activities undertaken in free time - the sort of declared needs, frequency of visiting attractions and supply shortages. Data were collected through face-to-face questionnaire survey (N=374). The research shows that the most popular active form of time-spending among citizens of Poznan (who dominated amid the respondents) is walking, and that their main reason for going out is nice weather. Furthermore they use available facilities and attractions relatively seldom, because not all of their needs are satisfied.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bartyzel-Lechforowicz, H., Sawaryn, D., 2008, Rola sportu, turystyki, i rekreacji w tworzeniu jakości życia osób w wieku starszym, w: Grzywacz, R. (red.), Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 2. Berbeka, J., Makówka, M., Niemczyk, A., 2008, Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 3. Bombol, M., 2005, Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 4. Bombol, M., 2008, Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju spoleczno- gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 5. Cieloch, G., 1992, Konsumpcja w czasie wolnym w Polsce w latach 1976-1990, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 6. Cieloch, G., Kuczyński, J., Rogoziński, K., 1992, Czas wolny - czasem konsumpcji?, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Czeczuga, B., 2008, Specyfika uprawiania turystyki i rekreacji w miastach, w: Lisowski, M. (red.), Turystyka i rekreacja w mieście, Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku, Białystok.
 8. Gratton, Ch., Taylor, P., 1992, Economies of Leisure Services Management, Pitman Publishing.
 9. Jiang, J., Qin, M., Ke, Y., Ying, X., 2011, Leisure Activities and Subjective Sense of Happiness, Tourism Tribune, issue 9.
 10. Jim, C.Y., Chen, W. Y., 2009, Leisure Participation Pattern of Residents in a New Chinese City, Annals of the Association of American Geographers, vol. 99, issue 4.
 11. Kieżel, E., Nakielna-Stańczak, G., 1991, Modele zachowań konsumpcyjnych w czasie wolnym ludności województwa katowickiego, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 12. Kodym-Kozaczko, G., 2010, Nowe Miasto. Planowanie przestrzeni publicznej w środowisku mieszkaniowym Poznania w XX wieku. Rozwój i upadek, Architektura Czasopismo Techniczne, nr 5, rok 107, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 13. Kwilecka, M. (red.), 2006, Bezpośrednie funkcje rekreacji, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 14. Pięta, J., 2008, Pedagogika czasu wolnego, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 15. Rogoziński, K., 1981, Rynkowe konsekwencje czasu wolnego, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu