BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieżurawski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Sobków Czesław (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Wybrane determinanty zachowań konsumentów produktów mleczarskich
Chosen Determinants of Consumers Behaviours of Dairy Products
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 211-217, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zachowania konsumenta, Rynek mleka, Decyzje konsumenckie, Preferencje konsumenta
Consumer behaviour, Milk market, Consumer decision, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zidentyfikowano determinanty konsumpcji produktów mleczarskich oraz wyniki badania ankietowego potencjalnych konsumentów tych produktów. Ogólna dostępność dóbr żywnościowych na rynku, konkurencyjne ceny i atrakcyjność oferty podażowej, a także zmieniające się upodobania i preferencje konsumentów spowodowały istotne zmiany w zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Sprzyjało to przede wszystkim substytucji pomiędzy produktami i w obrębie grup produktów, a także poszukiwaniu produktów wygodnych w użyciu. (abstrakt oryginalny)

The determinants of dairy products consumption as well as the questionnaire survey results on potential consumers of those products have been presented. The general accessibility of nutritive goods on the market, their competitive prices and the attractiveness of the supply offer as well as the changing tastes and preferences of consumers have brought about significant changes in the behaviours of consumer households. Most of all, substitutions among products and within groups of products as well as search for products convenient in use were favoured by the consumers, along with the priority treatment of fresh food and increase of trust in ecological food. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Góralczyk M. 2003: Uwarunkowania spożycia wyrobów mleczarskich, Marketing i Rynek, nr 10.
  2. Góralczyk M. 2004: Cena a konkurencyjność, cz. I, Przeg. Mlecz., nr 8.
  3. Góralczyk M. 2006: Jak konsumenci oceniają ofertę wyrobów mleczarskich? cz. I, Przegl. Mlecz., nr 10.
  4. Góralczyk M. 2007: Konsumpcja wyrobów mleczarskich wśród mieszkańców województwa lubuskiego, Zag. Ekon. Rol., nr 2.
  5. Jeznach M. 2005: Ocena zmian na rynku produktów mleczarskich w opinii konsumentów, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 3, 71-77.
  6. Kosicka M. 2005: Zachowania konsumentów żywności przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 3, 83-86.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu