BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Powęska Halina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Udział nierejestrowanych zakupów artykułów nieżywnościowych w obrotach handlowych polski z Ukrainą, Białorusią i Rosją
The Share of Unregistered Purchases of Non-Food Products in Poland's Trade Turnover with Ukraine, Belarus and Russia
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 236-241, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wolumen obrotu, Obroty handlowe, Handel międzynarodowy, Region przygraniczny
Trading volume, Trade turnover, International trade, Border areas
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina, Białoruś, Rosja
Ukraine, Belarus, Russia
Abstract
Dokonano analizy zmian udziału towarów nieżywnościowych w strukturze obrotów handlowych z Ukrainą, Białorusią i Rosją, uwzględniając obroty rejestrowane i nierejestrowane. Przedstawiono także tendencje w zakresie udziału sektora nierejestrowanego w ogólnej wartości obrotów towarami nieżywnościowymi. Badania dotyczyły lat 2010-2012. Odnotowano wzrost obrotów towarami nieżywnościowymi między Polską a krajami zza wschodniej granicy UE. Tendencje zwyżkowe wystąpiły w obrotach rejestrowanych w systemie SAD i w handlu przygranicznym. (abstrakt oryginalny)

The volume of trade in non-food products between Poland and its neighbours across eastern border has increased in recent years. Upward trends can be observed both in the trade volume registered in the SAD system and in the field of cross-border shopping. Therefore, taking into account the years 2010-2012, the paper (1) comprises an analysis of the changes in the share of non-food items in the commodity patterns of Poland's trade with Ukraine, Belarus and Russia with regard to the registered and unregistered trading volume, and (2) presents trends relating to the share of the unregistered sector in the overall value of trade in non-food items. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dudziński J. 2006: Handel zagraniczny. Wybrane problemy, Szczecin.
  2. Powęska H. 2005: Cross-border shopping in Poland in the period of transition, [w:] The role of borderlands in United Europe. The borderlands and integration processes, Region and Regionalism, no. 7, vol. 1, Łódź-Opole, 151-160.
  3. Powęska H. 2011: Struktura towarowa handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, 371-376.
  4. Powęska H. 2013: Częstotliwość przekraczania granicy przez uczestników handlu przygranicznego a struktura towarowa transgranicznych zakupów na pograniczu polsko-ukraińskim, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 4, 337-343.
  5. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. 2011-2013: GUS, Warszawa.
  6. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2010 roku. 2011: GUS, Warszawa.
  7. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2011 roku. 2012: GUS, Warszawa.
  8. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2012 rok. 2013: GUS, Warszawa.
  9. Rymarczyk J. 2007: Teoretyczne podstawy międzynarodowej wymiany handlowej, [w:] J. Rymarczyk, M. Niemiec (red.), Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, Wyd. Arboretum, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu