BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Małgorzata
Title
Rola marki w decyzjach nabywczych konsumentów i jej wpływ na funkcjonowanie branży cukierniczej w Polsce na przykładzie marki Wedel
The Role of Brand in Consumer Buying Decisions and Its Impact on the Performance of Confectionery Market in Poland on the Example of Wedel Brand
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 194-208, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Przemysł cukierniczy, Decyzje konsumenckie, Marka
Confectionery industry, Consumer decision, Brand
Note
streszcz., summ.
Company
Wedel
Abstract
Głównym celem niniejszego rozdziału jest określenie wpływu marki na decyzje nabywcze konsumentów na rynku cukierniczym w Polsce na przykładzie marki Wedel. Dzięki przeglądowi literatury wyszczególniono czynniki warunkujące zakup czekolady, lojalność konsumentów wobec marek i świadomość ich istnienia. Stwierdzono, że Polacy przy wyborze czekolady kierują się smakiem i przyzwyczajeniem, rzadziej marką i ceną. Celem szczegółowym artykułu jest określenie wpływu marki na funkcjonowanie całej branży cukierniczej w Polsce, co udało się zrealizować dzięki materiałom publikowanym corocznie przez Rzeczpospolitą w dodatku Marki Polskie. Analizy korelacji i regresji wykonane przy pomocy programu Statistica potwierdziły, że w 90% silna marka determinuje wysoki udział w rynku i znaczne przychody ze sprzedaży. Wszystkie wysunięte na podstawie przeprowadzonej analizy konkluzje powinny dać jasny obraz tego, jaką pozycję zajmuje marka w przemyśle cukierniczym w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to determine the impact of brand on consumer purchasing decisions on the confectionery market in Poland. With a broad review of the literature, she detailed the factors influencing the purchase of chocolate, consumer loyalty to brands and awareness of their existence. Tables presented in the text also listed the most frequently purchased brands of sweets in the confectionery market in Poland. It has been proven that the Poles in the choice of chocolate are guided by taste and habit, less by brand and price. Another objective of the study was to determine the effect of brand on the functioning of the whole confectionery industry in Poland. In the second part of this paper work, thanks to the materials published annually by the "Rzeczpospolita" in the supplement "Polish brand", the author managed to achieve this goal. Correlation and regression analyses, performed using the Statistica program, showed that 90% of the strong brand determines a high market share and significant revenues from sales. All the conclusions from the analysis should give a clear picture of what position a brand has in the confectionery industry in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Anklewicz, M., 2007, Detronizacja lidera. Ranking najcenniejszych polskich marek, Rzeczpospolita, dodatek Marki Polskie, 5 grudnia.
 2. Badanie TGI. Marki słodyczy w Polsce, Millward Brown SMG/KRC, British Market Research Bureau International, lipiec 2008-czerwiec 2009
 3. Chojnacka, M., 2009, Rynek produktów impulsowych, Raport Instytutu Badań Opinii i Rynku, Poznań.
 4. Domaniewska, N., 2009, Wyniki badań rynku czekolady, Raport Wydziału Organizacji i Zarządzania przy Politechnice Łódzkiej, Łódź.
 5. Drewnowska, B., 2007, Siła czekoladowego dziedzictwa, Rzeczpospolita, dodatek Marki Polskie, 5 grudnia.
 6. Górska-Warsewicz, H., 2009, Model zintegrowanej komunikacji rynkowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Gutkowska, K., Ozimek, I., 2009, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. Jaworski, M., 2010, Trendy społeczne i konsumenckie w Polsce, Raport SMG KRC, http://www.millwardbrown.com/Libraries/Poland_Insights_Downloads/MillwardBrown-SMGKRC-ConfPaper-TrendySpo%C5%82eczne.sflb.ashx.
 9. Kabacińska, A., 2009, Wpływ marki na akceptację cech sensorycznych produktów, Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, nr 4(65).
 10. Karczewska, M., 2008, Determinanty zachowań konsumenckich na rynku, Kraków, http:// www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty_V_KKMU/NE/r475-484_Karczewska.pdf.
 11. Kusińska, A., 2009, Segmentacja rynku i typologia konsumentów, Wydawnictwo IBRKIK, Warszawa.
 12. Ranking, Rzeczpospolita, dodatek Marki Polskie, za lata 2004-2010.
 13. Rośnie rynek słodyczy, Raport dla eGospodarka.pl [dostęp: 1.12.2010],
 14. TNS OBOP, 2008, Co wpływa na decyzje zakupowe Polaków, 21 marca.
 15. www.e-gospodarka.pl.
 16. Urbanek, G., 2009, Postrzegana wartość. Rankingi szczegółowe, Rzeczpospolita dodatek Marki Polskie, 5 grudnia.
 17. Wasiewicz R., 2002, Nasz rynek słodyczy, Raport PMG Consultin z.o.o., Lublin, http://www.modus.lublin.pl/files/nasz-rynek-slodyczy.pl.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu