BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duczkowska-Małysz Katarzyna, Małysz Jerzy
Title
Kondycja gospodarstw domowych: badanie okresowe I kwartał 2003
The State of the Households: Periodic Survey 1st Quarter of 2003
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2003, nr 42, 39 s., rys., tab.,aneks, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Kondycja finansowa, Oszczędności gospodarstw domowych, Bezrobocie
Households, Financial condition, Household savings, Unemployment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Liczony dla stycznia 2003 wg nowej metody barometr kondycji gospodarstw domowych jest średnią arytmetyczną 4 wskaźników: - syntetycznego wskaźnika prognozy ogólnej sytuacji ekonomicznej Polski: -34,8 (-30,5) punkta; - syntetycznego wskaźnika prognozy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego: -36,3 (-35,1) punkta; - syntetycznego wskaźnika prognozy bezrobocia: -50,6 (-47,4) punkta; syntetycznego wskaźnika prognozy zdolności do oszczędzania: -78,8 (-78,9) punkta. Barometr wynosi -50,1 (-48,0) punkta procentowego. (fragment tekstu)

The barometer of the state of the households, calculated according to the new method for January 2003 is an arithmetic average of 4 indicators: - the composite indicator concerning a forecast of Poland's general economic performance: -34.8 (-30.5)points; - the composite indicator concerning a forecast of the financial standing of the households: -36,3 (-35.1) points; - the composite indicator concerning a forecast of the unemployment: -50.6 (-47.4) points; the composite indicator concerning a forecast of the saving capacity: -78.8 (-78.9)points. The barometer amounts to: -50.1 (-48.0)percentage points. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. New Economic Sentiment Indicator and Consumer Confidence Indicator for the EU and the Euro Area. European Commission. Directorate General for the Economic and Financial Affairs.
  2. The harmonized consumer survey. "European Economy". Supplement B. Business and consumer survey results. Special edition. July 1991, s. 16.
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu