BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Innowacje w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem mięsa w zależności od poziomu nakładów na działalność innowacyjną
Innovations in Enterprises of Meat Processing Sector in Relation to the Input Level of Innovative Activity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 312-317, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Innowacje marketingowe, Przemysł mięsny, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacje, Stymulowanie innowacyjności
Marketing innovations, Meat industry, Enterprise innovation, Innovations, Stimulate innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania było przedstawienie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w zakresie produktów, procesów, organizacji i marketingu. Przedstawiono działalność innowacyjną 76 przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem, konserwowaniem i produkcją wyrobów z mięsa w latach 2007-2010. Kryterium podziału przedsiębiorstw stanowiły nakłady na działalność innowacyjną. Badane przedsiębiorstwa wprowadzały przede wszystkim innowacje produktowe (56,6%), stanowiły one nowość dla rynku w przypadku 46,5% przedsiębiorstw. W 40,8% przedsiębiorstw wprowadzono innowacje w procesach. W 40,8% przedsiębiorstw wprowadzono innowacje w procesach. (abstrakt oryginalny)

The research is focused on enterprises dealing with the meat processing, which made expenditures on innovations in the period 2005-2010 and introduced the change in products, processes, organization and marketing. The product innovations were most common and they were introduced by 56.7% of enterprises. Usually they were linked to the other change. Implemented process innovations were mostly focused on the change of production methods, less on methods supporting the processes or operational systems related to the purchases or accountancy. The number of enterprises, which implemented the above change, increased along with the input level on innovations. Furthermore the change in marketing was introduced more often than organizational innovations. Predominantly marketing innovations were related to the utilisation of new media or promotion techniques. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janasz W., Kozioł-Nadolna K. 2011: Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa, 12.
  2. Kotler P. 1994: Marketing: Analiza, uwarunkowania, wdrażanie, kontrola, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa, 322.
  3. Kukliński A. (red.). 1995: Nauka-technologia-gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju, KBN, Warszawa, 79.
  4. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. 2005: Podręcznik Oslo, wydanie III, Warszawa, 50-51.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu