BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzęczek Tomasz (Politechnika Poznańska), Czerwińska Paulina (Politechnika Poznańska)
Title
Badanie ryzyka sprzedaży za pomocą analizy głównych składowych i portfelowej
Examination of Sales Risk With the Use of MCA and Portfolio Analysis
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 43-51, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sprzedaż, Ryzyko handlowe, Przedsiębiorstwo handlowe, Zmienność, Korelacja, Portfel handlowy, Studium przypadku
Sale, Trade risk, Commercial enterprises, Variability, Correlation, Trading portfolio, Case study
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświecono adaptacji metod pomiaru ryzyka i jego wariancyjnej struktury do oceny portfela sprzedaży towarów i kształtowania go na przyszłość. Do diagnozowania i pomiaru ryzyka portfela sprzedaży zastosowano tu metodę głównych składowych. Choć nie jest to powszechne, metodę tą popularyzuje się i stosuje do szacowania korelacji sprzedaży towarów (pomiaru kompensacji i eskalacji ryzyka sprzedaży). W artykule proponuje się oryginalne połączenie metody głównych składowych i analizy portfelowej w celu oceny i zarządzania ryzykiem całego portfela sprzedaży. Metoda portfelowa służy sformułowaniu problemu optymalizacji portfela sprzedaży ze względu na kryteria ilości i ryzyka jej zmienności. (fragment tekstu)

This paper concerns sales portfolio, that means the company sales quantity or value structuralized by groups of goods. The sales risk was defined as the volatility of sales quantity of goods group or whole portfolio, so it includes demand risk and supply risk. Methods of measuring risk and its variance structure, known from financial markets, were used to assess the sales quantity portfolio. Main component (MCA) and portfolio analyses were proposed. Methods of original interpretation were proposed to classify risk of sales of goods groups and portfolio. In the examined trade enterprise there were identified: sets of goods groups with independent sales, so that they diversify sales risk in portfolio, groups of goods with correlated sales within a set and with complementary risk or compensated risk (i.e. counterbalance risk). (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowiec A., Brzęczek T., Mikroekonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
  2. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
  3. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze, PWN, Warszawa 2008.
  4. Fischhoff B., Kadvany J., Risk: A Very Short Introduction, Oxford University Press 2011.
  5. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2008.
  6. Sikora W. (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.
  7. Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2001.
  8. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2004.
  9. Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu