BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuciński Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Instrumenty pochodne - ryzykowny segment współczesnych rynków finansowych
Derivative Instruments - a Risky Segment of Contemporary Financial Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 123-133, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne
Capital market, Financial instruments, Derivatives
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule została podjęta tematyka instrumentów pochodnych, gdzie głównym celem artykułu stało się przybliżenie złożonej struktury rynku terminowego, jak również próba jego oceny w aspekcie ryzykownego segmentu współczesnych rynków finansowych. W artykule tym przedstawiono krótki zarys historyczny formowania się instrumentów pochodnych, a także własności rynku terminowego uzupełnione przeglądem podstawowych jego instrumentów. Konsekwencją powyższego są rozważania obejmujące zagadnienia charakteryzujące rozmiary i strukturę rynku derywatów, jak i klasyczne funkcje, strategie inwestycyjne związane z rynkiem pochodnych instrumentów finansowych. W pracy wykazano również przykłady niewłaściwego wykorzystania instrumentów pochodnych na przestrzeni ostatnich lat, które ze względu na ogrom strat "obiły się" szerokim "echem", uświadamiając jednocześnie wszystkim ogromną "siłę" drzemiącą w derywatach. (fragment tekstu)

The history of the development of the market on which derivative instruments are created and on which their turnover takes place is long, however, the period of the last decades must be considered as crucial and the most important in many centuries' history of these financial instruments. This process was accompanied by numerous crises with the participation of individual market entities, the effects of which were so serious that some of the entities went bankrupt. It is the history of many cases of improper use of derivatives, which can incline us to consider them as a part of the so called risky segment of contemporary financial markets. General properties of the most important instruments of the forward market presented in this article lead to the analysis of the over the counter - OTC market, where substantial part of the market is focused. The existence of omnipresent risk forces the entities to look for new solutions allowing them to protect themselves from the risk, thus in the article also the subject of investment motives of investors acting on forward markets has been indirectly discussed.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Arystoteles (2000), Dzieła wszystkie: w Polityka, Księga I, PWN, Warszawa.
 2. Bank for International Settlements, Over-the-counter (OTC) derivatives by risk category and instrument, Derivatives Statistics, BIS Qarterly Review, Basic, December 2005.
 3. Bank for International Settlements, Over-the-counter (OTC) derivatives market activity in the first half of 2005, Derivatives Statistics, Regular OTC Derivatives Market Statistics, Basie, November 2005.
 4. Fierla A. (2004), Opcje na akcje, Wyd. Difin, Warszawa.
 5. Grabowski W. (1998), Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 6. Jajuga K., Jajuga T. (2002), Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 7. Kendall R. (2000), Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, K.E. Liber, Warszawa.
 8. Nieborak T.(2004), Pochodne instrumenty finansowe - aspekty prawnopodatkowe, Wyd. Difin, Warszawa.
 9. Niedziółka P. (2002), Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Wyd. Difin, Warszawa.
 10. Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 11. The Group of Thirty (1993), Derivatives: Practices and Principles, Global Derivatives Study Group, The Group of Thirty, Washington.
 12. Tymuła I. (2000), Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu