BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kupczyk Józef (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Analiza możliwości rozwoju rynku pogodowych instrumentów finansowych w Polsce
Analysis of the Possibility of the Market Development of Weather Financial Instruments in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 147-160, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Instrumenty finansowe, Inżynieria finansowa, Pogodowe instrumenty finansowe
Capital market, Financial instruments, Financial engineering, Weather financial instruments
Note
summ.
Abstract
Pogodowe instrumenty finansowe to jedno z nowych osiągnięć inżynierii finansowej. Instrumenty te skonstruowane zostały do zarządzania ryzykiem pogodowym (weather risk), którego czynnikiem są normalne (niekatastrofalne) warunki pogodowe. Na pogodowe instrumenty finansowe składają się pogodowe instrumenty pochodne (weather derivatives) oraz obligacje pogodowe (weather bonds), które są hybrydowymi instrumentami finansowymi, przy czym rynek pogodowych instrumentów finansowych to w zasadzie rynek pogodowych instrumentów pochodnych. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy możliwości rozwoju rynku pogodowych instrumentów finansowych w Polsce. W rozważaniach autor wykorzystuje wiedzę na temat powstania i rozwoju tego rynku w Stanach Zjednoczonych a także w państwach Europy Zachodniej. W pierwszym rozdziale przedstawione są zatem fakty dotyczące światowego rynku pogodowych instrumentów finansowych, natomiast kluczowa część artykułu znajduje się w drugim rozdziale. kstu)

Weather financial instruments are one of the newest achievements of financial engineering. These instruments were constructed for managing the weather risk. The centre of the market of weather financial instruments is in the United States. This market exists also in different regions of world, especially in Western Europe and in Asia. In this article the possibility of the development of this market in Poland is considered. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Banks E. (red.) (2002). Weather risk management. Market, products and applications, Palgrave, Houndmills, Basinstroke, Hampsire, New York (Element Re).
 2. Blaschke W. (2005). Perspektywy węgla w gospodarce świata i Polski - szanse polskiego węgla w Unii Europejskiej,"Polityka Energetyczna" tom 8, Zeszyt specjalny. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, s. 13-34.
 3. Cherubin W. (2005). Regulacja cen ciepła w Polsce i innych krajach, http://www.ure.gov.pl/index_wai.php ?dzial=202&id=1215.
 4. Efektywność wykorzystania energii w latach 1993-2003 (2005), Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 5. European Union (EU) mulls status of weather derivatives as investment directive is finalized (2004), "The WRMA Wire", Vol. 5, Issue 3, summer, s.5-6.
 6. Janiszewska Z. (2005). Na dobry początek - nadanie uprawnień, dodatek specjalny "Ulepszamy Rynek Energii", "Rzeczpospolita", 20 grudnia, s.6-7.
 7. Kaliszewski I. (2003). Po co nam konkurencja w obrocie energią na poziomie dystrybucji? "Wokół Energetyki", 1/2003, vol.6, http://cire.piyryzyko/publika- cje.html?d_typ =2&d_id=1060.
 8. Kupczyk J. (2006), Instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem pogodowym. Rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 9. Kwiecień M. (2005). Twardy orzech do zgryzienia, czyli jak to zrobić w polskim sektorze gazu. dodatek specjalny "Ulepszamy Rynek Energii","Rzeczpospolita", 20 grudnia, s.l2.
 10. Liniger M., Appenzeller Ch., Kunz H., Hotz M., Scherrer S., Mueller W., From predictability to prediction. NCCR-Climate, MeteoSwiss, http://www.nccr-climate.unibe.ch/events/SummerScool/04/keynotes/ppt/liniger_neu.pdf#search='lini ger_neu.pdf.
 11. Mieszkania 2002 (2003). Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/nsp/mieszka-nia/publik.pdf.
 12. Obwieszczenie Ministra Pracy i Gospodarki z dnia I lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r. (2005). ,"Monitor Polski" nr 42, 22 lipca. Warszawa.
 13. Ochrona Środowiska 2005 (2005), Informacje i opracowania statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 14. Stell J. (2005). Results of the 2005 PwC survey. Presentation to Weather Risk Management Association, http://www.wrma.org/wrma/library/PwCSurveyPresentationNov92005.ppt.
 15. Trepińska M. (2005). Dowód idzie z dymem.,"Puls Biznesu", nr 214 (1965), 4-6 listopada, s.22-24.
 16. www.cme.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu