BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masłowski Michał (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Badanie skuteczności wybranych formacji świec japońskich na polskim rynku kapitałowym
Effectiveness Analysis of Selected Japanese Candlestick Formations on Polish Stock Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 207-220, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Platformy inwestycyjne, Decyzje inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Analiza techniczna, Wizualizacja danych, Rynek kapitałowy
Investment platforms, Investment decisions, Financial investment, Technical analysis, Data visualisation, Capital market
Note
summ.
Abstract
Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach kapitałowych jest analiza techniczna. Popularność analizy technicznej, a w szczególności metod opartych na wizualnej ocenie wykresów giełdowych, wynika przede wszystkim z prostoty jej zastosowań. Dodatkowymi czynnikami powodującymi popularność analizy technicznej wśród praktyki są rozpowszechnione techniki komputerowe, dostępność programów do analizy technicznej, często darmowych notowań historycznych oraz stosunkowo tanich notowań w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, dzięki rozpowszechnieniu dostępu do Internetu brokerzy oferują klientom dostęp do platform inwestycyjnych wyposażonych w podstawowe narzędzia analizy technicznej. Usługi te często są darmowe lub zawarte w opłacie za rachunek inwestycyjny. Podstawowym zarzutem wobec analizy technicznej jest jej brak subiektywności i wypracowanych metod na sprawdzanie skuteczności. Subiektywność wynika z faktu, że większość analiz jest oparta na wizualnej ocenie wykresów, co w sposób oczywisty budzi wątpliwości, gdyż zidentyfikowanie konkretnego sygnału kupna bądź sprzedaży bardzo często zależy od indywidualnej wiedzy, preferencji oraz intuicji inwestora. Nie przez przypadek Pring (1998) nazywa analizę techniczną sztuką, gdyż umiejętność prawidłowego rozpoznawania trendów, czy też formacji analizy technicznej niezwykle trudno jest ująć w ramy nauk ścisłych. (fragment tekstu)

In the article there is presented method which allowed investors to identify japanese candlestick formations. Described method is flexible and allow investor to settle rules by his own preferences. There are presented few examples with proposal how to identify formations: hammer, falling star, engulfing bull and engulfing bear. All examples are made on data from Polish Stock Market.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Lo A.W., Mamaysky H., Wang J. (2000). Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithmics, Statistical Inference, and Empirical Implementation, The Journal of Finance, vol. LV, no. 4.
  2. Morris G.L. (1998). Wykresy świecowe, Dom wydawniczy ABC. Warszawa.
  3. Murphy J.J. (1995). Analiza techniczna, Wig-Press. Warszawa.
  4. Nison S. (1996). Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, Wig-Press. Warszawa.
  5. Pring M.J. (1998). Podstawy analizy technicznej, Wig-Press. Warszawa.
  6. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe, metody ilościowe. Tom 1, Placet. Warszawa.
  7. Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu