BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Neumann Gaby (Otto-von-Guericke University of Magdeburg), Tomé Eduardo (Instituto Piaget, Viseu)
Title
Knowledge Management and Logistics: Where we are and Where we Might Go to
Wiedza o zarządzaniu i logistyce: gdzie jesteśmy i co możemy osiągnąć
Wissensmanagement und Logistik: Wo Wir Stehen und Wohin die Entwicklung Gehen Könnte
Source
LogForum, 2006, vol. 2, nr 3, 15 s., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Metody zarządzania wiedzą, Logistyka, Zarządzanie
Knowledge management, Knowledge management methods, Logistics, Management
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Zgodnie z ogólnie przyjętą teorią, występujące dzisiaj procesy i systemy logistyczne charakteryzują się wzrastającą kompleksowością oraz biorąc pod uwagę efekt globalizacji, z rosnącą różnorodnością procesów logistycznych. Z tych też powodów, wiedza jest coraz bardziej stategicznym zasobem w logistyce. Jednak niektórre pytania nadal pozostają bez odpowiedzi. Jakie jest zaawansowanie wdrożenia metod zarządzania w praktyce, w jakim stopniu poziom faktyczny inwestycji w specjalistyczną wiedzę odpowiada aktualnym priorytetów w tym zakresie, czy poczynione inwestycje w poszerzenie wiedzy o zarządzaniu wpływa na postępowanie firmy? Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono badania obejmujące niemieckie i portugalskie przedsiębiorstwa. Zakres tych badań obejmować zakres inwestycji w poszerzenie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zarządzania logistycznej, potrzeby poszerzania tej wiedzy oraz wpływ zdobytej wiedzy na sposób postępowania przedsiębiorstwa. Stworzono model uwzględniający zarządzanie poszerzaniem wiedzy oraz potencjał czynników podlegających analizie. W rezultacie otrzymano ilościowe określenie stanu wdrożenia wiedzy o zarządzaniu w praktyce logistycznej. Wyszczególnione parę różnic pomiędzy realiami występującymi w Niemczech i Portugalii, choć stworzenie schematu uwzględniającego zastosowanie wiedzy w logistyce było trudne ze względu na małą liczbę danych. Praca przedstawia wnioski z zastosowanej metodologii oraz listę rekomendowanych zasad, jakie zostały wypracowane w trakcie analizy. (abstrakt oryginalny)

By the commonly accepted theory, today's logistics processes and systems are characterized by an increasing complexity and by the need for global networking to cope with the growing diversity of logistics problems; because of this, knowledge is becoming more and more a strategic resource in logistics. But some questions remain unanswered: How far has implementation of knowledge management methods gone in the logistics practice? To what degree does the supposed (theoretical) relevance of investments into knowledge and knowledge management match the actual priority of several knowledge management activities as shown by the respective investment volume? How do knowledge-related investments change a company's logistics performance? In order to answer those questions, a survey was run with German and Portuguese logistics companies on the relevance of knowledge and knowledge management for executing logistics processes, on the need of investment into knowledge and knowledge management activities in logistics, and on the eventually existent relationship between knowledge and logistics performance. To analyze the impact of knowledge management on a company's logistics performance a model has been developed which contributes to an economic assessment of knowledge management and the analysis of its potentials. As a result, a qualitative determination of the state-of-the-art in implementing and applying knowledge management in the logistics practice was produced. Specifically, severe differences between the German and Portuguese reality turned out, although it has been quite challenging to derive statistical benchmarks for an optimal use of knowledge in logistics from the small amount of responses received. The paper will present conclusions drawn from the use of the methodology and a list of recommended actions derived from this respectively. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. APQC - American Productivity and Quality Center, APQC, 2004. Knowledge Management; [on-line] http://www.apqc.org/portal/apqc/site/generic?path=/site/km/overview.jhtml
 2. Baumgarten H., Thoms J., 2002. Trends und Strategien in der Logistik - Supply Chains im Wandel. Berlin 2002. Trends and strategies in logistics - supply chains in change. In German.
 3. Edvinsson L., Malone, M., 1997. Intellectual Capital. Harper Business.
 4. Fraunhofer-Wissensmanagement Community, eds., 2005. Wissen und Information 2005. Fraunhofer IRB; Stuttgart. In German.
 5. Gudehus T., 2003. Der Einfluß des Menschen auf die Leistungsfähigkeit von Logistiksystemen; Proc. 12. Deutscher Materialfluss-Kongress, VDI-Berichte 1744, VDI Verlag, Düsseldorf, 281-289.
 6. Heckman J., Smith J., Lalonde R., 1999. The economics and econometrics of Active Labour Market Programs; O. Ashenfelter and R. Lalonde (eds), Handbook of Labour Economics, vol 3A, chapter 31; North Holland, 1865 - 2097.
 7. Kaplan R.; Norton D., 1994. The Balanced Scorecard. Harvard Business School, Boston.
 8. Neumann G., 2001. Learning by Planning: How to Improve Logistics Planning Competencies. D. Ziems (ed.), Logistikplanung im e-Zeitalter (logistics planning in the e-age), proc. 7. Magdeburger Logistiktagung; Magdeburg, Germany, November 15-16, 217-232.
 9. Neumann G., Krzyzaniak, S., Lassen, C. C., 2001. The Logistics Knowledge Portal: Gateway to More Individualized Learning in Logistics. Proc. ED-MEDIA 2001 - World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia; Tampere, Finland, June 25-30.
 10. Neumann G., 2003. Framework for Integrating Knowledge Management into Personalized Problem Solving; Proc. I-KNOW '03 - 3rd International Conference on Knowledge Management; Graz, Austria, July 2-4, 500-506.
 11. Neumann G., Tomé E., 2005. Knowledge Management and Logistics: An Empirical Evaluation; Proc. I-KNOW '05 - 5th International Conference on Knowledge Management; Graz, Austria, June 29-July 1, 96-103.
 12. North K, Hornung T., 2003. The Benefits of Knowledge Management - Results of the German Award "Knowledge Manager 2002"; Proc. I-KNOW '03 - 3rd International Conference on Knowledge Management; Graz, Austria, July 2-4, 302-310.
 13. North K., Reinhardt R,. Schmidt A., 2004. The Benefits of Knowledge Management: Some Empirical Evidence. OKLC 2004, Innsbruck Austria, [on-line] http://www.ofenhandwerk.com/ oklc/Prog12.html#a8
 14. Reihlen M., Ringberg T., 2006. Computer-Mediated Knowledge Systems in Consultancy Firms: Do They Work? R. Greenwood, M. McDougald, R. Suddaby; Professional Service Firms (Research in the Sociology of Organizations, Volume 24). JAI Press: Greenwich, Connecticut, London. 307-336.
 15. Reinhardt R., 2003. Theoretical Basis of a Knowledge Audit: An Integrative Measurement Approach; Proc. I-KNOW '03 - 3rd International Conference on Knowledge Management; Graz (Austria), July 2-4, 389-397.
 16. Reinmann-Rothmeier G., Mandl H., Erlach C., Neubauer A., 2001. Wissensmanagement lernen. Beltz: Weinheim und Basel. In German.
 17. Sabater R., Moreno A., Sanz R., Jimenez D.j Lopez C.j Cegarra J., 2003. Knowledge Management and Intellectual Capital Audits: The Strategy Model; Proc. I-KNOW '03 - 3rd International Conference on Knowledge Management; Graz (Austria), July 2-4, 406-14.
 18. Strubelt H., Neumann G., 2006. Requirements for Knowledge Management Support to Implement ECR in Practice; MSL - Magdeburger Schriften zur Logistik; 23, 47-57.
 19. Sveiby K. E., 1997. The new organizational wealth. San Francisco: Berret-Koehler.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu