BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matulewski Marek (Poznan School of Logistics)
Title
Localization of Software in Logistics
Lokalizacja software'u w logistyce
Software-Lokalisierung in der Logistik
Source
LogForum, 2006, vol. 2, nr 3, 8 s., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Oprogramowanie, System informacyjny, Informacja
Software, Information system, Information
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Autor przedstawił problemy związane z lokalizacją logistycznego oprogramowania komputerowego. Przedyskutowano następujące czynniki wpływające na ten proces: informacja i jej rola, globalizacja, internacjonalizm, znajomość języków obcych. Przedstawiono trzy typy lokalizacji w zależności od typu zależności. Główny nacisk położono na zjawisko obniżenia efektywności w wyniku zakłóceń w komunikacji. Problemy te pokazano na przykładzie oprogramowania SAP R/3. Przedstawiono trzy sytuacje: brak lokalizacji, częściowa lokalizacja oraz nieprawidłowa lokalizacja, niezrozumiała dla użytkowników. Autor udowodnił, że nawet wysokiej jakości oprogramowanie może być mniej efektywne w przypadku niepełnej lokalizacji aniżeli w przypadku kompletnej lokalizacji. Niemniej jednak brak lokalizacji jest uzasadnione w epoce globalizacji. (abstrakt oryginalny)

The author presents the problems connected with localization of logistic software. The following factors affecting the process of localization are discussed: information and it role, globalization, internationality and the command of foreign languages. Three types of localization depending on the type of interaction are taken into consideration. The main emphasis is put on the efficiency decrease, which is observed in the case of logistic software as a result of communication distortions. SAP R/3 logistic software was used as an example illustrating the localization problems. Three situations have been presented namely: lack of localization, partial localization and deficient complete localization, which is hard to understand for the users. The author concludes that even high-quality software in the case of the lack of or partial localization becomes less efficient and effective than in the case of complete localization. But the lack of localization finds its justification in the age of globalization. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmielewska-Gorczyca E., Sosińska-Kalata B., 1991, Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 2. Haverkamp D.S., Gauch S., 1998, Intelligent Information Agents: Review and Challenges for Distributed Information Sources, In: Journal of the American Society for Information Science. 49(4), pp. 304-311.
 3. Jabłonski Wł., 2003, Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec, 12-18.
 4. Kempny D., 2001, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa, 15-20.
 5. Kisielnicki J., Sroka H., 2005, Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa, 20.
 6. Kondratowicz L., 1999, EDI w logistyce transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Koźmiński A.K., Piotrowski W.,1995, Zarządzanie. Teoria i praktyka, , PWN, Warszawa, 410-440.
 8. Kraemer K.L., Managing Information Systems, In: Handbook of Public Administration. p. 527-544.
 9. Oleński J.,1997, Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 22-23.
 10. Shim J.K., Siegel J.G., Chi R., 1999, Technologia Informacyjna, Biblioteka Praktyków Zarządzania, Dom wydawniczy ABC, Warszawa.
 11. http://www.cbos.com.pl
 12. http://www.euroinfo.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=740&Itemid=39
 13. http://www.idc.com/
 14. http://www.sap.com/
 15. http://www.sap.com/poland/
 16. http://www.keisp.po.opole.pl/dydaktyka/arch_sap
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu