BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mojsiewicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena czasu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych specjalnych grup zawodowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 245-256, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Finanse publiczne, Ubezpieczenia społeczne, Zabezpieczenie emerytalne, Świadczenia emerytalne
Public finance, Social insurance, Pension arrangement, Retirement benefits
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Socjalna gospodarka rynkowa jako system, w którym rozbudowano zabezpieczenia społeczne związane z brakiem zdolności utrzymania się członków społeczności ze źródeł zarobkowych, ewoluuje w kierunku przeniesienia odpowiedzialności na osoby zabezpieczane. Reformy systemów emerytalnych i systemów zasiłków socjalnych wprowadzają w konstrukcję zabezpieczeń socjalnych elementy ubezpieczeń prywatnych. W warunkach polskich takie reformy omijają wyselekcjonowane przez cele polityczne grupy zawodowe. Informacja o skutkach finansowych zmiany przepisów emerytalnych w Polsce jest w chwili obecnej niewiarygodna. Najtrudniej jest przewidzieć wpływ przywilejów specjalnych grup zawodowych na przepływy finansowe w systemie emerytalnym. W 2005 r. przyjęta została nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wprowadza liczone według zasad systemu repartycyjnego: ,
- bezterminowo emerytury górnicze';
- terminowo wcześniejsze emerytury nauczycielskie^. Wejście w życie tak znowelizowanej ustawy spowoduje szereg skutków negatywnych z punktu widzenia polityki społecznej i finansów publicznych. Oznacza to złamanie przyjętej w 1998 r. zasady funkcjonowania systemu emerytalnego, w którym wszyscy ubezpieczeni za taką samą składkę mają takie same prawa i zasady obliczania emerytur. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Carey J.R., Liedo P., Orozco D., Vaupel J.W., Slowing of mortality rates at older ages in large medfly kohorts, 1992, Science 258.
  2. Gazińska M., Mojsiewicz M., Modelowanie wartości górnych kwantyli rozkładu czasu trwania życia.
  3. Purczyński J., Gazińska M., Mojsiewicz M., Modelowanie umieralności w grupie wieku 80 lat i więcej. "Studia Demograficzne". Nr 4 2005.
  4. Winkler Micro Data Analysis, Springer Verlag, Beriln-Heidelberg 2006.
  5. Tchatcher A.R., Kannisto V., Vaupel J.W., The Force of Mortality at Ages 80 to 120. Monographs on Population Aging, 5. Odense University Press, 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu