BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morawska Hanna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Wpływ wprowadzenia kontraktów terminowych na WIG20 na zmienność rynku instrumentu bazowego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 257-270, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Kontrakty terminowe, Instrumenty pochodne, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Rynek kapitałowy, Instrumenty finansowe
Fixed-period contracts, Derivatives, Warsaw Stock Exchange Index, Capital market, Financial instruments
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Analiza wpływu, jaki na rynek aktywów bazowych wywiera obrót instrumentami pochodnymi, stanowi jeden z najczęściej powracających tematów badań empirycznych w ramach nauk finansowych na świecie. Po dokonaniu wprowadzenia instrumentów pochodnych do obrotu na głównych światowych giełdach papierów wartościowych, w ramach literatury przedmiotu rozgorzała dyskusja na temat ekonomicznego i socjologicznego wpływu handlu kontraktami terminowymi i opcjami na rynek kasowy. Podstawowym "zarzutem" wobec rynku instrumentów pochodnych pozostaje przekonanie o jego destabilizującym działaniu wobec rynku instrumentów bazowych, przejawiającym się w szczególności zwiększeniem zmienności stóp zwrotu w ramach rynku akcji. Argument ten został poparty obserwacjami, iż -z racji wysokiego poziomu dźwigni finansowej - rynki instrumentów pochodnych zwykły przyciągać "gorzej poinformowanych" inwestorów. Niższy poziom informacji, jakim dysponują uczestnicy rynku terminowego, w porównaniu z inwestorami rynku kasowego, może zwiększyć zmienność cen aktywów bazowych. Innym argumentem, mającym świadczyć przeciwko instrumentom pochodnym, jest przyznanie im roli "wspierającej" spekulację, prowadzącej w konsekwencji do wzrostu zmienności stóp zwrotu na rynku akcji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Antoniou A., Holmes P., Futures trading, Information and spot price volatility: Evidence for the FTSE-100 Stock Index Futures contract using GARCH, "Journal of Banking & Finance" 1995, Vol. 19.
 2. Antoniou A., Holmes P., Priestley R., The Effects of Stock Index Futures Trading on Stock Index Volatility: An Analysis of the Asymmetric Response of Volatility to News, "Journal of Futures Markets" 1998, Vol. 18.
 3. Bessembinder H., Seguin P.J., Futures-Trading Activity and Stock Price Volatility, "Journal of Finance", vol. 47(5).
 4. Bollerslev T., Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics" 1986, Vol. 31.
 5. Bologna P., Cavallo L., Does the Introduction of Stock Index Futures Effectively Reduce Stock Market Volatility? Is the 'Futures Effect' Immediate? Evidence from the Italian stock exchange using GARCH, "Applied Financial Economics" 2002, Vol. 12.
 6. Brorsen B.W., Futures trading, transaction costs and stock market Volatility, "Journal of Futures Markets" 1991, Vol. 11.
 7. Chang E.C., Cheng J.W., Pinegar J.M., Does Futures Trading Increase Stock Market Volatility? The Case of the Nikkei Stock Index Futures Markets, "Journal of Banking & Finance" 1999, Vol. 23.
 8. Doman M., Doman R., Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 9. Engle R.F., Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation, "Econometrica" 1982, Vol. 50.
 10. Engle R.F., Ng V., Measuring and Testing the Impact of News on Volatility, "Journal of Finance" 1993, Vol. 48.
 11. Fama E.F., The behavior of stock market prices, "Journal of Business" 1965, Vol. 38.
 12. Gulen H., Mayhew S., Stock Index Futures Trading and Volatility in International Equity Markets, "Journal of Futures Markets" 2000, Vol. 20.
 13. Harris L., S&P 500 Cash Stock Price Volatilities, "Journal of Finance" 1989, Vol. 46.
 14. Kumar R., Sarin A., Shastri K., The Impact of the Listing of Index Options on the Underlying Stocks, "Pacific-Basin Finance Journal" 1995, Vol. 3.
 15. Laatsch F.E., A Note on the E.ects of the Initiation of Major Market Index Futures on the Daily Returns of the Component Stocks, "Journal of Futures Markets" 1991, vol. 11.
 16. Lee S.B., Ohk K.Y., Stock Index Futures Listing and Structural Change in Time Varying Volatility, "Journal of Futures Markets" 1992, Vol. 12.
 17. Maberly E.D., Allen D.S., Gilbert R.F., Stock Index Futures and Cash Market Volatility, "Financial Analysts Journal" 1989, Vol. 45.
 18. Mandelbrot B., The variation of certain speculative prices, "Journal of Business" 1963, Vol. 36, s. 394-419.
 19. Pagan A., Schwert G.W., Alternative Models for Conditional Stock Volatility, "Journal of Econometrics" 1990, Vol. 45.
 20. Salih A.A., Kurtas V., The Impact of Stock Index Futures Introduction on the Distributional Characteristics of the Underlying Index: An International Perspective, Working Paper 1999, Bilkent University.
 21. Taylor S.J., Modeling Financial Time Series, Wiley, Chichester 1986.
 22. Thenmozhi M., Futures Trading, Information and Spot Price Volatility of NSE-50 index Futures Contracts, Working Paper 2001, National Stock Exchange of India.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu