BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Sabina (Uniwersytet Gdański)
Title
Uwarunkowania stanów nierównowagi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1995-2005
Conditions of Disequilibrium States at the Warsaw Stock Exchange, 1995-2005
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 271-283, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Kurs akcji, Rynek kapitałowy
Stock market, Share price, Capital market
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od początku jej istnienia obowiązują ograniczenia wahań kursów notowanych walorów. Ograniczenia te, określane w Regulaminie Giełdy [4] przez jej Zarząd, mają na celu zapobieganie nadmiernej zmienności cen. Ingerencja administracyjna skutkuje pojawieniem się na rynku nierównowagi, czyli niezrównoważenia popytu i podaży, co oznacza niemożność realizacji zamierzeń kupna bądź sprzedaży niektórych walorów. Problem nierównowagi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podejmowany m.in. w pracach [1] oraz [3], dotyczył okresu obowiązywania "starego" systemu zawierania transakcji. Niespełna 6 lat po wprowadzeniu systemu Warset, interesującym zagadnieniem staje się porównanie częstości występowania nierównowagi w obu systemach zawierania transakcji. Celem niniejszej pracy jest analiza natężenia oraz uwarunkowań stanów nierównowagi w notowaniach akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1995-2005. Badanie empiryczne zostało przeprowadzone na podstawie dziennych notowań wszystkich spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. w podanym okresie. Celowo pominięto cztery pierwsze lata funkcjonowania giełdy, kiedy transakcje nie były zawierane codziennie', aby zapewnić' porównywalność danych w dwóch analizowanych okresach; przed rozpoczęciem działania systemu giełdowego Warset (02.01.1995-16.11.2000, 1468 notowań) oraz po jego wprowadzeniu (17.11.2000-30.12.2005, 1286 notowań). (fragment tekstu)

The paper is devoted to the analysis of conditions of disequilibrium states at the Warsaw Stock Exchange (WSE) in the period 1995-2005. The conditions include administrative restrictions on trade, different before and after introduction of a new trading system WARSET, the WSE joint stock companies' adhesion to the sectors of economy and individual conditions functioning inside each sector. The empirical results support the hypothesis of the relationship between disequilibrium states' occurrence and conditions mentioned above. Conclusions are drawn upon the nonparametric technigues based on the use of the contingency tables and the chosen measures of association.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Boh T.W., Miłobędzki P. (1994). The Warsaw Stock Exchange in the period 1991-1993. Qualitative problems of its modelling. Economics of Planning, nr 27, s. 211-226.
  2. Domański Cz. (1979). Statystyczne testy nieparametryczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Miłobędzki P., Nowak S. (2003). Wpływ nierównowagi na prognozowalność stóp zwrotu z inwestycji w akcje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 990, Wrocław, s. 205-215.
  4. Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. z późniejszymi zmianami.
  5. Zespół Indeksów i Statystyki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [red] (2006). Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydawnictwo GPW. Warszawa 2006.
  6. Ziębiec J. (2006). Zasady obrotu giełdowego, Wydawnictwo GPW. Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu