BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluczyńska Katarzyna
Title
Antybakteryjne właściwości wybranych preparatów i produktów probiotycznych
Antibacterial Characteristics of Chosen Probiotic Preparations and Products
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 222-232, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Suplement diety, Żywność, Towaroznawstwo żywności, Badanie żywności, Badania towaroznawcze, Jakość produktów żywnościowych
Diet supplement, Food, Food commodities, Food research, Commodity research, Quality of food products
Note
streszcz., summ.
Abstract
Najróżniejsze źródła probiotyków dla ludzi obejmują między innymi fermentowane produkty mleczne, suplementy diety i preparaty farmaceutyczne. Do doświadczeń wyselekcjonowano cztery preparaty farmaceutyczne i produkty fermentacji mlekowej zawierające bakterie probiotyczne. Celowo wybrane zostały preparaty zawierające zróżnicowaną kompozycję mikroorganizmów probiotycznych. Celem badań było określenie antagonistycznych właściwości wybranych preparatów i produktów zawierających bakterie i drożdże probiotyczne względem wyselekcjonowanych mikroorganizmów patogennych. Największy antagonistyczny wpływ względem bakterii chorobotwórczych wykazywał preparat Acidolac. Wszystkie mikroorganizmy stosowane w badaniach były wrażliwe względem działania farmaceutycznych preparatów. Acidolac jako jedyny z badanych preparatów zahamował rozwój bakterii Yersinia enterocolitica. Podczas badań mniej efektywne okazały się preparaty zawierające cztery (ProBacti 4) lub dziewięć (Multilac) liofilizowanych szczepów probiotycznych. Preparat Enterol zawierający drożdże probiotyczne Saccharomyces boulardii wykazywał antagonistyczne właściwości wyłącznie względem bakterii Staphylococcus aureus, których wzrost był zahamowany. Doświadczenia wykazały większą efektywność mlecznego produktu Actiplus L.casei w ograniczaniu wzrostu bakterii chorobotwórczych w porównaniu z produktem Actimel. (abstrakt oryginalny)

There are many different sources of probiotics for humans, such as fermented milk products, diet supplements and medicines. For scientific research four pharmaceutical preparations and 2 fermented milk products containing probiotic bacteria were selected. Preparations with different microorganisms composition were chosen for the studies. Criteria of selection were based on the amount of probiotic strains in pharmaceutical preparations and fermented milk products. The aim of the experiments was to estimate antagonistic activity of some pharmaceutical preparations and fermented milk products containing probiotic bacteria and yeast against the growth of selected pathogenic microorganisms. The largest antagonistic effect towards the tested disease-causing bacteria was demonstrated by preparation Acidolac. All the microorganisms used in the research were sensitive to the impact of this pharmaceutical probiotic. Acidolac as the only one out of the studied preparations decreased the growth of bacteria Yersinia enterocolitica. During the research it turned out that less effective were the preparations containing 4 (ProBacti 4) or 9 (Multilac) freeze-dried probiotic strains. Preparation Enterol whose composition includes probiotic yeasts Saccharomyces boulardii had an antagonistic influence only on Staphylococcus aureus bacteria, whose growth was decreased. The studies showed a greater effectiveness of Actiplus L.casei in decreasing the growth of disease-causing bacteria compared to the Actimel product. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Isolauri, E., 2001, Probiotics in Human Disease, Americal Journal of Clinical Nutrition, 73.
 2. Jeżewska-Zychowicz, M., 2008, Zainteresowanie żywnością funkcjonalną w grupie młodych konsumentów i jego uwarunkowania na przykładzie wybranych produktów żywnościowych, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLI, nr 3.
 3. Joint FAO/WHO Working Group, 2002, Report on Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food, London, Ontario, Canada.
 4. Jurczak, M.E., 1997, Mleko - produkcja, badanie, przerób, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Libudzisz, Z., 2002, Probiotyki i prebiotyki w fermentowanych napojach mlecznych, Pediatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka, 4, 1.
 6. Libudzisz, Z., Kowal, K., Żakowska, Z., 2008, Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Niedźwiedzka, P., Deptuła, W., 2006, Produkty mleczne a odporność, Żywienie Człowieka i Metabolizm, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa, XXXIII, nr 4.
 8. Nowa encyklopedia powszechna PWN, 1995, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Polska Norma PN-EN 707: 2000, Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek, Warszawa 2000.
 10. Oberman, H., 2004, Bakterie fermentacji mlekowej wczoraj i dziś, Bakterie fermentacji mlekowej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 11. Słońska, A., Klimuszko, D., 2010, Bakteriocyny probiotycznych pałeczek z rodzaju Lactobacillus, Postępy Mikrobiologii, 49, 2.
 12. Szajewska, H., 2005, Rola probiotyków w zapobieganiu i leczeniu chorób przewodu pokarmowego, Pediatria Współczesna. Gastroenterologia. Hepatologia i Żywienie Dziecka, 7.
 13. Szajewska, H., 2007, Probiotyki: historia, definicja, mechanizm działania, Krotex, Warszawa.
 14. Trafalska, E., Grzybowska, K., 2004, Probiotyki - alternatywa dla antybiotyków?, Wiadomości Lekarskie, LVII.
 15. Woźniak-Kosek, A., Jarosz, M., 2006, Europejska konferencja na temat probiotyków i ich zastosowania. Kraków - Europrobio 2005, Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXIII, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu