BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowska Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Prokobiecość w kształtowaniu wizerunku pracodawcy
Pro-femininity in employer branding
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 4 (30), s. 71-83, bibliogr, poz. 12
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kobieta, Wizerunek pracodawcy, Zarządzanie różnorodnością, Równowaga praca-życie
Woman, Employer branding, Diversity management, Work-Life Balance (WLB)
Note
summ.
Abstract
W artykule ukazano zależność występującą między ułatwieniami oferowanymi kobietom przez pracodawców a ich wizerunkiem na rynku pracy. Przedstawiono model kształtowania wizerunku pracodawcy. Ukazano także jakie ułatwienia są oferowane kobietom przez pracodawców. Stwierdzono, że pozytywnie wpływają one zarówno na osiąganie przez kobiety równowagi praca - życie jak i na wizerunek pracodawcy. Ważne jednak, by oferowane ułatwienia były zbieżne z oczekiwaniami pracowników, a jak wynika z badań, ten warunek często nie jest spełniony. (abstrakt oryginalny)

Branding in labor market has been shown in the article. Furthermore, the model of shaping the employer branding and the different types of women's facilities have been described in this paper. It has been found that the availability of women's facilities in the company has the positive impact on the work-life balance, on the employer branding as well as on the loyalty to the employer. However, it is important to make sure that the available facilities are in line with employees' expectations. As it is proven by the research, this condition is often not met. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziewiczowa, A. (1917), Praca przemysłowa kobiet polskich: referat przedstawiony na Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie, Drukarnia "Głosu Narodu", Kraków.
 2. Backhaus, K., Tikoo, S. (2004), Conceptualizing and researching employer branding, "Career Development International", 9 (4/5).
 3. Baruk, A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 4. Borkowska, S. (2007), Motywacja i motywowanie, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Borkowska, S. (2011), Ile pracy, ile życia poza nią?, w: S. Borkowska (red.), Programy praca - życie z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa.
 6. Bukowska, U. (2012), Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy - implikacje dla jakości życia w pracy, w: T. Sikora, M. Giemza (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Wydawnictwa Naukowe PTTŻ, Kraków.
 7. Mitchell, R.K., Agle, B.R., Wood, D.J. (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, "Academy of Management Review", 22 (4).
 8. Orrick, D. (2008), Developing Brand Recognition, "Law & Order", 56 (9).
 9. Rawłuszko, M. (2008), Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, w: Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, EQUAL, Fundacja Feminoteka, Warszawa.
 10. Seymen, O.A. (2006), The cultural diversity phenomenon in organisations and different approaches for effective cultural diversity management: a literary review, "Cross Cultural Management: An International Journal", 13 (4).
 11. www.firmaprzyjaznamamie.pl, data pobrania: 15 września 2013.
 12. www.mikolaj.org.pl/konkurs-mama-w-pracy-3/ , data pobrania: 15 września 2013.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4603
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu