BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopeć Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Procedury personalne kształtujące wizerunek pracodawcy
Personnel programs in employer branding
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 4 (30), s. 41-53, bibliogr. poz. 14
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wizerunek pracodawcy
Human Resources Management (HRM), Employer branding
Note
summ.
Abstract
O sukcesie firmy na rynku w dużym stopniu decydują utalentowani pracownicy. Przyciągnięcie talentów do firmy jest istotnym wyzwaniem współczesnych organizacji. Sprostanie temu wyzwaniu jest możliwe dzięki podjęciu działań, związanych z koncepcją employer branding. W artykule ukazano procedury personalne, które budują pozytywny wizerunek pracodawcy. Do najważniejszych procedur personalnych w obszarze employer branding zaliczono: procedurę rekrutacji pracowników, wynagradzania pracowników, program świadczeń pracowniczych, program rozwoju personelu, program praca - życie, outplacement, program dla talentów, procedurę zarządzania różnorodnością. (abstrakt oryginalny)

Talents have a significant impact on market success of a company. Attracting talents is a relevant challenge for contemporary successful organization. To meet this challenge it is important to focus on employer branding. The most important personnel programs in employer branding are: recruitment procedure, reward program, fringe benefits program, personnel development program, work-life balance program, outplacement, program for talent, diversity management program. They are described in detail in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska, S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Gableta, M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Johnson, M. (2001), Winning the people Wars. What it takes to acquire and retain the talent you need, Financial Times, Prentice Hall, London, New York.
 4. Juchnowicz, M. (2007), Motywowanie rozwoju kompetencji, w: M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 5. Kantowicz-Gdańska, M. (2012), Kształtowanie marki i wizerunku pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 5.
 6. Kopeć, J. (2011), Program rozwoju talentów instrumentem kształtowania wizerunku firmy, w: J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków.
 7. Kopeć, J. (2012), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, ZN Seria Specjalna: Monografie nr 209, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 8. Kopertyńska, M. W. (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wyd. Placet, Wyd. 2 uzupełnione, Warszawa.
 9. Marciniak, J. (2011), Budowa wizerunku pracodawcy i marketing personalny, w: J. Marciniak (red.), Human Resources, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Olszewska, B., Olszewska, K. (2009), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy, w: M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, PN UE we Wrocławiu nr 43, Wrocław.
 11. Suchodolski, A. (2006), Rozwój pracowników, w: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C. H. Beck, Wyd. III uaktualnione i poszerzone, Warszawa.
 12. Tabor, J.A. (2013), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka, Wyd. Poltext, TNOiK, Warszawa.
 13. Wiśniewski, Z., Zawadzki, K. (2007), Jakość pracy a sfera pozazawodowa, w: A. Pocztowski (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, IPiSS, Warszawa.
 14. Woźniakowski, A. (2005), Globalizacja - różnorodność - zarządzanie talentami, w: S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4609
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu