BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Packa Agata (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Banki giełdowe na rynku usług kredytowych
Stock Exchange Banks On The Credit Services Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 295-304, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Bankowość, Kredyt, Usługi bankowe
Banking, Credit, Banking services
Note
summ.
Abstract
Banki komercyjne, jako pośrednicy finansowi są niezbędnymi instytucjami dla sprawnego funkcjonowania całej gospodarki. Są one odrębnymi podmiotami gospodarczymi, posiadają osobowość prawną i funkcjonują zgodnie z zasadami rynkowymi opartymi na rachunku ekonomicznym. Jako instytucje zaufania publicznego zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych środków pieniężnych i ich lokowania w inwestycje o takim stopniu ryzyka, aby nie narażać na straty swoich klientów. Celem banków jest powiększanie masy zysków przy systematycznej kontroli i ograniczaniu różnego rodzaju ryzyka, a także utrzymanie się na rynku, zachowanie, a nawet rozszerzenie obszaru działania pod względem ilościowym i jakościowym. Warunkiem rozwoju banku jest zdobycie zaufania klientów, którzy chcą powierzyć mu swoje pieniądze, z kolei zaufanie łatwej uzyskać, jeżeli bank działa efektywnie pod względem ekonomicznym i dba o wysoką jakość oferowanych usług. (fragment tekstu)

Commercial banks are on the one hand public trust's institution as the only subjects with the right to keep savings and to give credits. On the other hand banks are the enterprices acting according market rules and its tasks are getting profit, achieving required rate of return on capital and finally making stronger competition position. Achieving those targets is being made by operation activity mainly credits operations. Giving the credits which allow to finance investments and consumption needs are the main sources of commercial banks' incomes. The credit policy and credit market position can be considered as important banks' competition position. Especially stock exchange banks consider making competition position strong. Such public enterprises are carefully observed not only by banks' system control institutions, investors and shareholders but also by its clients using financial services, business running subjects and government administration. The presence on stock exchange is banks' prestige care and in fact none of the stock exchange banks has quit this market as many others companies have done. Observation of stock exchange banks' financial strategies can be interesting research and analysis plot. The paper's target is to show stock exchange banks position on credit services market and to prove the directions of investment strategies of giving credits and other capital engagement forms. The reference basis of the comparison analysis is the full commercial banks sector. Dynamic analysed has been only chosen banks. The analysis results showed that majority of stock exchange banks is controlled by foreign finance institutions, so those institutions have big influence on credit policy by strategic decisions.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bogacka-Kisiel E. (red) (1998). Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, Wyd. AE we Wrocławiu. Wrocław.
  2. Dobosiewicz Z., Marton-Gadoś K. (2005). Podstawy bankowości, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  3. Iwanicz-Drozdowska M. (2005). Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
  4. Kalasińska M. (2005). Konstruowanie przez bank portfela wierzytelności przeznaczonych do sekurytyzacji, w: Zaleska M. [red]. Bankowość. Wydawnictwo AGH. Warszawa.
  5. Świderki J. (1998). Finanse banku komercyjnego. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
  6. Bilansowe wyniki finansowe banków (2004, 2005). Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
  7. Roczne i kwartalne sprawozdania finansowe analizowanych banków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu