BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solon Barbara (Polska Akademia Nauk)
Title
Tradycyjne media (prasa, radio, telewizja) jako źródła wiedzy rolniczej
Traditional Media (Press, Radio, Television) as a Source of Agricultural Knowledge
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2014, t. 35, s. 273-291, bibliogr. 18 poz.
Rural Studies
Issue title
Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect
Keyword
System informacji w rolnictwie, Media, Audycje radiowe, Prasa, Telewizja, Wiedza, Rolnictwo
Information system in agriculture, Media, Broadcast, Press, Television, Knowledge, Agriculture
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem opracowania jest ocena roli mediów tradycyjnych (prasy, radia i telewizji) w przekazywaniu wiedzy rolniczej. Współczesne media scharakteryzowano na tle historii ich rozwoju na ziemiach polskich od końca XIX w. Na podstawie badań własnych i zebranych opracowań przedstawiono zakres i tematykę czasopism oraz audycji radiowych i telewizyjnych funkcjonujących na rynku w latach 2010-2012.(abstrakt oryginalny)

The study covers the period from the late 19th century up to 2012. Based on the literature and Internet the scope of historical periodicals addressed to farmers has been presented. On the basis of historical programming schedules radio and television programs from the years 1978-2001 have been characterized by the participation of agricultural programs. A complete list of national agricultural magazines that are broadcasted for a long time and have regular customers among farmers has been compiled. The magazines have been examined by their content. Based on the research, it can be concluded that the most popular medium that farmers use to gain knowledge is television, followed by the radio. Newspapers, in particular specialized are used to a small extent as a source of agricultural knowledge.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analizy Biura KRRiT nr 10/2012, http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/ publikacje/analizy
 2. http://forum.satkurier.pl/viewtopic. php?f858&sid=54084f9975134fcf71371ad 67b0294db&start=540
 3. http://niezapominajki.pl/
 4. http://www.polskieradio.pl/7/670,Rozmaitosci-Rolnicze, dostęp marzec, kwiecień 2012.
 5. http://www.polskieradio.pl/7/Audycja/7186
 6. http://www.polskieradio.pl/Portal/Schedule/Schedule.aspx
 7. http://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/audycje-dla-rolnikow/
 8. http://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/audycje-dla-rolnikow/, dostęp luty- marzec 2012.
 9. http://www.radiotrack.pl/index.php/wyniki/ranking.html
 10. http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/agrobiznes/wideo, dostęp czerwiec-lipiec 2012.
 11. http://www.tvr24.pl/ramowka/, dostęp maj-czerwiec 2012.
 12. Informator Bank Spółdzielczej, http://www.ibs.edu.pl/content/view/4099/31/
 13. Jaska E., 2009, Wybrane czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11, 4.
 14. Krzyworzeka A., 2011,, Funkcjonowanie wiedzy rolniczej, E-mentor, 3 (40), 2011.
 15. Polska wieś i rolnictwo 2013. Prezentacja wyników badania, Biostat, http://bip. minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.ModuleID=1564&TabOrgID=1683&LangId=0&AnnouncementId=1 5501&ModulePositionId=2199
 16. Radziewicz J., 2009, Nasze Inicjatywy, I Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", http://www.cbr.edu.pl/rme-archiwum/2009/rme32/dane/3_1.html
 17. Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w I kwartale 2012 r., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa.
 18. Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej, 2005, Załącznik do Uchwały Zarządu TVP S.A nr 108/2005 z dnia 29 marca 2005 roku.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu