BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papla Daniel (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Analiza zależności między finansowymi szeregami czasowymi z wykorzystaniem wielowymiarowych funkcji powiązań
Analysis of Dependence Between Financial Time Series Using Multidimensional Copula Functions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 321-330, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Analiza zależności, Rozkład t-Studenta, Szeregi czasowe, Wielowymiarowa funkcja powiązań
Dependency analysis, Student's t-distribution, Time-series, Multidimensional copula functions
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie analizy zależności występujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wybranych giełd światowych. Przedmiotem badań będą związki pomiędzy notowaniami akcji na polskiej giełdzie i związki pomiędzy notowaniami indeksów niektórych giełd światowych. Jako metodę badawczą wykorzystano wielowymiarowe funkcje powiązań t-Studenta i Farli-Gumbell-Morgenstem. Analiza estymowanych metodą największej wiarygodności parametrów tych funkcji dla wybranych danych, z uwzględnieniem różnych dystrybuant rozkładów brzegowych (dystrybuanta empiryczna, dystrybuanta rozkładu normalnego) jest podstawą wniosków o charakterze zależności zaprezentowanych w artykule. (fragment tekstu)

Main goal of this paper is a presentation of analysis of dependence existing on Warsaw Stock Exchange and between chosen world exchanges. Multidimensional copula functions were used as a research method, namely t-Student copula and Farlie-Gumbel-Morgenstern copula. Analysis of estimated parameters of this copula functions were basis of conclusions about characteristic of dependency drawn in paper. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Armstrong M., Galli A., (2002). Sequential Nongaussian Simulations using the FGM Copula, Working Paper.
  2. Joe H., Multivariate Models and Dependence Concepts, Chapman & Hall. Boca Raton 1997.
  3. Johnson N., Kotz S. (1972): Continuous Multivariate Distributions, Wiley. New York.
  4. Kotz S., Balakrishnan N., Johnson N. (2000). Continuous Multivariate Distributions, Wiley. New York.
  5. Nelsen R.B. (1999). An Introduction to Copulas, Springer Verlag. New York.
  6. Schweizer B., Sklar A. (1974). Operations on Distributions Functions not Derivable from Operations on Random Variables, Studia Mathematica 52. s. 43-52.
  7. Sklar A. (1959). Fonctions de repartition a n dimensions et leurs marges, Publications de l'Institut Statistique de l'Universite de Paris 8. s. 229-231.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu