BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzyk Radosław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Zmiany ekstremalne na polskim międzybankowym rynku stopy procentowej
Extreme Changes in Polish Interbank Offer Rates
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 355-368, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rozkład Pareta, Bankowość, Rynek międzybankowy, Stopa procentowa
Pareto distribution, Banking, Interbank market, Interest rate
Note
summ.
Abstract
Teoria wartości ekstremalnych znajduje liczne zastosowania w finansach zarówno w ubezpieczeniach jak i na rynkach finansowych. Wiele badań przeprowadzonych na świecie jak i w Polsce wskazuje na możliwość wykorzystania teorii wartości ekstremalnych do szacowania ryzyka rynkowego instrumentów finansowych, głównie akcji, indeksów oraz instrumentów pochodnych. Ważne wydaje się również zbadanie możliwości wykorzystania tego podejścia do badania ryzyka stopy procentowej na rynku międzybankowym. Wiele zarzutów dotyczących klasycznych metod obliczania wartości zagrożonej dotyczy założenia o normalności rozkładu stóp zwrotu oraz nieuwzględniania tak zwanych grubych ogonów rozkładów. Klasyczne metody w zbyt małym stopniu uwzględniają pojawiające się rzadko ponadprzeciętne stopy zwrotu, które mogą powodować znaczne zmiany wartości instrumentów finansowych lub ich portfeli.... Celem tego artykułu jest zbadanie występowania ekstremalnych stóp zwrotu na polskim rynku międzybankowym i ewentualne późniejsze wykorzystanie tego zjawiska w analizie ryzyka. (fragment tekstu)

In this paper a study on tail index estimation has been carried out. Extreme daily changes in Warsaw Interbank Offer Rates are estimated using the peaks over threshold method. The parameters of Generalized Pareto distribution are estimated using maximum likelihood estimation and Hill's estimator. The peaks over threshold method provides a simple tool for estimating tail-related risk measures and may be useful in risk analysis of interbank rates. This method has been verified on Polish interbank market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bali T., Neftci S., (2001), Estimating the Term Structure of Interest Rate Volatility in Extreme Values, Journal of Fixed Income, v. 10, nr 4, s. 7-14.
 2. Bali T., Neftci S., (2003), Disturbing Extremal Behavior of Spot Rate Dynamics, Journal of Empirical Finance, v. 10, nr 4, s. 455-477.
 3. Embrechts P., Kluppelberg C., Mikosch T., (1997), Modelling Extrernal Events for Insurance and Finance, Springer, Berlin.
 4. Emmer S., Kluppelberg C., Trustedt M., (1998) VaR - a measure for the extreme risk, maszynopis.
 5. Jajuga K. (2001), Podstawy analizy wartości ekstremalnych na rynkach finansowych. Rynek Terminowy, 11, s. 123-127.
 6. Kellezi E., Gilli M., (2000), Extreme Value Theory for Tail-Related Risk Measures, maszynopis.
 7. Krehbiel T., Adkins L.C. (2005), Extreme Daily Changes in U.S. Dollar London Inter-bank Offer Rates, www.gloriamundi.org
 8. McNeil A., Saladin T., (1997), The Peaks over Thresholds Method for Estimating High Quantiles of Loss Distributions, maszynopis, ETHZ, Zurich.
 9. McNeil A., (1999), Extreme Value Theory for Risk Managers, maszynopis, ETHZ, Zurich.
 10. www.nbportal.pl
 11. www.acipolska.pl
 12. www.nbp.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu