BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Porcenaluk Paweł (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Oczekiwania i nastroje w inwestowaniu na GPW - analiza zależności między WIG20 a WIGOMETREM
Investors' Sentiment in Investment Process - the Analysis of the Relationship Between WIG20 and WIGOMETR
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 377-385, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Inwestycje finansowe, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Capital market, Stock market, Financial investment, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
w artykule przedstawione zostaną badania dotyczące osiąganych stóp zwrotu z inwestycji w indeks spółek notowanych na GPW i ich związek ze wskazaniami WIGOMETRU. Wskaźnik ten jest wypadkową oczekiwań analityków rynkowych co do zmian cen akcji w najbliższym czasie (oczekiwanie zmian poziomu indeksu WIG20 na koniec następnego tygodnia). Podobne badania przeprowadzone na rynkach rozwiniętych wskazują na pewną użyteczność indeksów nastrojów w prognozowaniu zmian cen akcji [4]. Uzyskane w przypadku GPW wyniki pozwolą jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o przydatność tego rodzaju wskaźnika na rynku kapitałowym w Polsce.(fragment tekstu)

WIGOMETR - the sentiment index is a tool supporting investment process. This kind of index should be a powerful tool to increase the value of our portfolio. The conclusion from the analysis is that the effectiveness of the WIGOMETR is less than 50% and is equal to about 41%. Similar results are observed on other financial markets. Even contrarian strategy do not lead to the success. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bernstein P.L. (1997). Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press. Warszawa
  2. Bernstein P.L. (1998). Intelektualna historia Wall Street, WIG-Press. Warszawa
  3. De Bondt W.F.M. (1993). Betting on trends: Intuitive forecasts of financial risk and return. International Journal of Forecasting
  4. Fisher K.L., Statman M. (2000). Investor sentiment and stock returns. Financial Analysts Journal, marzec-kwiecień
  5. Shefrin H. (2000). Beyond greed and fear. Understanding behavioral finance and psychology of investing, Harvard Business School Press
  6. Tyszka T., Zielonka P. (2002). Expert judgments: Financial analysts vs. weather forecasters. The Journal Psychology and Financial Markets
  7. Zaleśkiewicz T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk
  8. www.bossa.pl
  9. www.gpw.com.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu