BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łupicka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie sieci logistycznych
Theoretical Basics of Supply Networks
Theoretische Grundlagen von Liefernetzwerken
Source
LogForum, 2005, vol. 1, nr 2, 11 s., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Teoria logistyki, Sieci logistyczne, Kompetencje, Logistyka
Theory of logistics, Logistic networks, Competences, Logistics
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wyjaśnienie na gruncie teoretycznym podstawowych zagadnień sieci logistycznych wymaga zbudowania schematu analitycznego, który byłby pomocny w uszeregowaniu i właściwym wyborze teorii. Wiele koncepcji związanych z powstawaniem sieci logistycznych dotyczy obserwacji doświadczeń różnych firm i koncernów międzynarodowych, które ewoluowały w ciągu lat, tworząc sieć wzajemnych powiązań i zależności nie tylko na gruncie logistyki, lecz także wszystkich innych dziedzin działalności firm. (abstrakt oryginalny)

Explanation of the theoretical basics of supply networks needs some analytical schemes, which could be helpful to order and choose proper theories of management and economy. Many conceptions connected with supply networks came into being on the basis of firm's experiences. It seems probable that the most adequate arrangement could include two types of theories. Theories which are included to configuration, and theories which are included to coordination. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beier J. I., Rutkowski K., 1993, Logistyka, Wyd. SGH, Warszawa.
 2. Blaik P., 1997, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE Warszawa.
 3. Bratnicki M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 4. Brilman J., 2002, Nowoczesne koncpecje i metody zarządzania. PWE , Warszawa.
 5. Budner W., 2003, Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wyd. AE, Poznań.
 6. Ciesielski M., 2002, Teoretyczne podstawy sieci logistycznych, w: Sieci Logistyczne, Red. M. Ciesielski, Wyd. AE, Poznań.
 7. Cyrson E., 2002, Nowy paradygmat strategii konkurencji. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Red. E. Skawińska, PWN, Warszawa.
 8. Gadde L.E., Hakansson H., 1993, Professional purchasing, Routledge, London.
 9. Jahanson J., Mattson L.G, 1993, The internationalization of the firm, A reader. Eds. P.J. Buckley, P. Ghauri. Academic Press, London.
 10. Logan M.S., 2000, Using agency theory to design successfull outsourcing relationships, Int. J. Log. Manag. 11, 2, 25-26.
 11. Małachowski A., 1998, Komunikacja gospodarcza. Techniki i technologie, Wyd. AE Wrocław.
 12. Mentzer J., Soonhong Min, Bobbitt L.M., 2004, Int. J. Phys. Distribution Log. Manag., 34, 8, 606-627.
 13. Pańkowska M., 1998, Typologia organizacji wirtualnych. Gosp. Mater. Log. 3, 55.
 14. Porter M.E., Shepherd W.G., 1990, The economics of industrial organization, Prentice-Hall Inc., 363.
 15. Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE Warszawa, 21.
 16. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 17. Przybylska K., 1998, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii międzyna-rodowego cyklu życia produktu, Gosp. Narod., 2-3.
 18. Sitek E., 1997, Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy. Ekonomista 5-6, 757.
 19. Stock J.R., Lambert D.M., 2001, Strategic logistic management, MC.G.
 20. Szymczak M., 2002, Partnerstwo logistyczne w sieciach. W: Sieci logistyczne, red. M. Ciesielski, Wyd. AE, Poznań .
 21. Thompson J.L., Richardson B., 1996, Strategic and competitive success, towards a model of the comprehensively competent organization, management decision, 2, 5-19.
 22. What It's. All about, 1992. Council of Logisitics Management, Oak Broak, 3-5.
 23. Witkowski J., 2002, Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE Wrocław, 15-16.
 24. Zimniewicz K., 2000, Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 25. Zorska A., 2000, Ku globalizacji? PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu