BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stradomski Maciej (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie innowacji finansowych w warunkach niedoskonałego rynku finansowego
Financial Innovations on Imperfect Financial Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 433-446, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Teoria rynku, Innowacje finansowe, Wartość przedsiębiorstwa
Market theory, Financial innovations, Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Podobnie jak w przypadku analizy struktury finansowania podmiotów gospodarczych, analiza funkcjonowania innowacji finansowych może być przeprowadzona w warunkach doskonałego lub niedoskonałego rynku finansowego. W przypadku doskonałego rynku finansowego charakteryzującego się: ,
- brakiem kosztów transakcyjnych,
- brakiem opodatkowania dochodów firmowych i osobistych,
- brakiem barier regulacyjnych,
- dużą liczbą niezależnych uczestników rynku, skończona liczba instrumentów (usług) finansowych jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby uczestników rynku. Należy dodać, iż brak kosztów transakcyjnych gwarantuje symetryczny dostęp do informacji oraz eliminuje z rynku pośredników finansowych. Dodatkowo brak kosztów transakcji implikuje doskonałą podzielność instrumentów finansowych. Brak niedoskonałości rynkowych powodować będzie, iż potencjalni innowatorzy nie będą zainteresowani opracowaniem i wdrożeniem innowacji finansowych, na które i tak nie znalazłby się popyt. W warunkach niedoskonałego rynku finansowego innowacje finansowe stwarzać będą możliwości podnoszenia wartości przedsiębiorstwa poprzez niwelowanie wpływu takich czynników jak koszty agencji, asymetria informacyjna czy też koszty bankructwa. (fragment tekstu)

Financial innovations are said to be one of the most important phenomenon of past years. They are on the market from the very beginning of itself however their crucial importance were widely recognized on the brake of XX and XXI century. This article provide analysis of the role of financial innovation on imperfect financial markets. The author recognize the use of financial innovations in the process of wealth transfer between financial institutions and non-financial entities. This deepen analysis enables us to evaluate the net effect of many new financial Instruments or services. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Anderson R. W., Harris C. J., A model of innovation with application to new financial products, Oxford Economic Papers 38/1986.
  2. Kapadia N., Puri M., Financial innovation under uncertainty, w: Conference on Derivatives and Intermediation, Cleveland 1995.
  3. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
  5. Berliński L., Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych. Inżynieria strategii przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu