BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walkowiak Tomasz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Anomalie spółek "groszowych" na GPW w roku 2005
Anomalies of penny stock companies on Stock Exchange in the year 2005
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 477-486, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Akcje, Strategia inwestycyjna, Rynek kapitałowy, Spółki giełdowe, Spółki groszowe
Shares, Investment strategy, Capital market, Stock market companies, Penny stock companies
Note
summ.
Abstract
Rok 2005 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie był okresem kontynuacji trendów wzrostowych akcji spółek, wzrost ten najlepiej pokazuje zmiana procentowa najważniejszych indeksów GPW. W ciągu ostatniego roku WIG wzrósł o 33,7% a WIG-20 o 35,4%. W dużej mierze trend ten jest związany z dobrymi fundamentami ekonomicznymi spółek oraz z ogólnym wzrostem gospodarczym, który możemy ostatnio obserwować. W roku 2005 na GPW można było także zaobserwować w krótkich okresach czasowych bardzo duże skoki cen akcji spółek o niewielkiej cenie rynkowej. Inwestorzy swoje decyzje najczęściej podejmują na podstawie informacji makro i mikroekonomicznych dotyczących spółek, sektorów i całej gospodarki -polskiej oraz światowej. Jednakże można też zaobserwować nagłe zmiany kursów akcji bez jakiegoś szczególnego uzasadnienia. Takie sytuacje można nazwać anomaliami. I co ciekawe, anomalie te najczęściej dotyczą spółek, które są niskiej płynności i małej wartości rynkowej przypadającej na jedną akcję. Są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki, których cena na akcję wynosi poniżej 2 złotych, zwane często "groszowymi". Za cel tej pracy postawiłem sobie próbę odpowiedzi na pytanie: czy i jak inwestować w takie spółki. (fragment tekstu)

The year 2005 was a time of bull market, main indices WIG and WIG-20 increased by over 30%. At the same time there could be some anomalies observed for small companies - I qualified to this group companies with stock exchange price lower than 2 PLN, for which changes of prices during the year were often over 100%. In this article I am trying to answer the question why it was so. For this purpose fundamental and technical analysis have been used. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Macfie D. (1997), Ocena rentowności inwestycji w akcje, LIBER, Warszawa.
  2. Murphy J. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
  3. Pring M. (2001), Psychologia inwestowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Socha J. (2003), Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa.
  5. Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  6. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku finansowym, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu