BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzkowski Włodzimierz (Uniwersytet Gdański), Rolbiecki Ryszard (Uniwersytet Gdański)
Title
Możliwości rozwoju portów śródlądowych w Polsce jako centrów logistycznych
Possibilities for Development of Inland Ports in Poland as the Logistics Centres
Die Entwicklungsmöglichkeiten der Binnenhäfen als die Güterverkehrszentren (GVZ) in Polen
Source
LogForum, 2005, vol. 1, nr 2, 10 s., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Centra logistyczne, Żegluga śródlądowa
Logistic centres, Inland sailing
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Liczne zalety żeglugi śródlądowej spowodowały, że ważną rolę w kształtowaniu systemów logistycznych w krajach Europy Zachodniej odgrywają porty rzecze. W Polsce możliwości przekształcenia portów żeglugi śródlądowej w samodzielne podmioty realizujące funkcje logistyczne są bardzo ograniczone. Większe szanse włączania w systemy logistyczne ma jedynie port w Gliwicach. Pozostałe, relatywnie większe porty, a zwłaszcza port w Kostrzynie i porty wrocławskie, ze względu na dogodne położenie w paśmie paneuropejskich korytarzy transportowych mogą realizować ograniczone funkcje logistyczne. Realność tych założeń jest jednak w znacznym stopniu uwarunkowana postępami w zakresie realizacji programów modernizacji sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Numerous advantages of inland navigation have caused river ports to play an important role in shaping of logistics systems in Western European countries. Due to connections to the rail and road networks and possessing reloading and warehousing potential, these ports are natural transport junctions predestined for the role of logistics centres. As a result, a significant part of the Western European ports have transformed into independent multi-functional centres which provide logistics services to the firms from various industries. The possibilities for transforming Polish inland ports into independent entities, which perform logistics duties, are very limited. Only the port in Gliwice has greater chances of joining logistics systems. Due to their convenient location in the stream of Pan European transport corridors, the remaining, relatively bigger ports, especially the ones in Kostrzyn and Wrocław may perform limited logistics functions. The realness of these assumptions is in great extent conditioned by progresses in execution of inland water road networks modernisation programmes in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bahlburg M., 2003, Zur Bedeutung des Mittellandkanals fur die Region Hannover. Binnenschiffahrt-ZFB, 6.
  2. Energy and Transport in Figures, http://europa.eu.int/comm.
  3. Logistik-Sonderteil - Häfen, 2003. Binnenschifffahrt - ZfB, 5.
  4. Materiały wewnętrzne przedsiębiorstw armatorskich.
  5. Schroder D., 2000. Entwicklung der Binnenschiffahrt. Binnenschiffahrt - ZfB, 4.
  6. Zimmermann C., Matheja A., Messing S., 2000, Erster Containerdienst auf nordwestdeutschen Kanälen mit Erfolg. Binnenschiffahrt - ZfB, 9.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu