BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winkler-Drews Tadeusz (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Efektywność inwestowania w indeksowe instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Effectiveness Analysis of the Index's Derivatives of Varsav Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 507-514, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty pochodne, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Opcje
Derivatives, Warsaw Stock Exchange Index, Options
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
22.09.2003 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzono opcje na indeks WIG20, które zgodnie ze standardem GPW są kontraktami typu europejskiego w systemie trzech najbliższych miesięcy z cyklu: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Badania obejmowały wszystkie serie kontraktów notowanych między 14.03.05 a 16.09.05, (129 sesji). Ilość kontraktów opcyjnych notowanych na jednej sesji wahała się od 11 do 25 (minimalna ilość kontraktów jednego typu wyniosła 5, a maksymalna 14)'. W badanym okresie kurs wykonania kontraktów opcyjnych zawierał się: dla kontraktów typu put w przedziale 1600 pkt - 2400 pkt, dla kontraktów typu cali w przedziale 1700 pkt. - 2500 pkt. Czas notowania niektórych serii kontraktów opcyjnych był krótszy, co wynikało z poziomu kursu instrumentu bazowego, który po przekroczeniu pewnych poziomów cenowych uaktywniał nowe serie. W konsekwencji do analizy rynku kontraktów opcyjnych użyto ważone dzienne stopy zwrotu dla danego typu opcji. (fragment tekstu)

In this paper one can consider futures and options of index WIG20 of Warsaw Exchange. Applying method of linear regress on determine Sharp's and Treynor's coefficients. Using cross-correlation function on obtain dynamic of correlations between above Instruments. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ford D., (1997). Opcje giełdowe. Metody i strategie, K.E. Liber Warszawa.
  2. Hull J., (1999). Kontrakty terminowe i opcje - wprowadzenie, WIG-PRESS Warszawa.
  3. Jajuga K., Jajuga T., (1996). Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
  4. Jajuga K., (2003). Metody statystyczne w finansach, AE im. Langego Wrocław.
  5. Kowalneko I., Kuzniecow N., Szurenkow W., (1989). Procesy stochastyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
  6. Tarczyński W.,(1997). Rynki kapitałowe cz. 1. PLACET Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu