BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cięciwa Zdzisław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Libura Ewa (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Model Blacka-Scholesa z uwzględnieniem mieszanki rozkładów normalnych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 11-16, tab., bibliogr. 1 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Inżynieria finansowa, Model Blacka-Scholesa
Warsaw Stock Exchange Index, Financial engineering, Black-Scholes model
Note
summ.
Abstract
Do obliczania opcji kupna akcji spółki giełdowej stosujemy wzór Blacka-Scholesa, który jest słuszny przy założeniu, że dzienny współczynnik zwrotu cen akcji jest realizacją pewnego rozkładu normalnego. .. Autorzy opracowania doszli do wniosku, że dla wielu przypadków brak normalności realizacji współczynnika zwrotu dla cen akcji nie musi być przeszkodą dla poprawnego określenia opcji kupna. Stąd treść opracowania. (fragment tekstu)

Call option price is computed from Black-Scholes model under condition that asset returns are normally distributed. In this paper it is assumed that asset returns come from mixture of normal distributions. Detailed analysis of the new method is the main part of the paper.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Weron, R. Weron: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku, WNT Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu